Susza w Polsce. Straty w uprawach wynoszą już 1,09 mld złotych

Susza w Polsce. Straty w uprawach wynoszą już 1,09 mld złotych

Susza na polu
Susza na polu Źródło: X-news
Straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę oszacowano na 1 087,96 mln zł w 134 289 gospodarstwach rolnych – na powierzchni 1 805,5 tys. ha, wynika z danych z początku sierpnia przedłożonych Radzie Ministrów przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

„Według stanu na 31 lipca 2019 r. susza rolnicza w Polsce występuje we wszystkich monitorowanych uprawach. Dotyczy upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Producenci rolni, po oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę, poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń – mogą ubiegać się m.in. o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej, poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach suszy, zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przyznanie ulg w opłatach czynszu, a także umorzenie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody.

Straty w uprawach rolnych szacowane są przez 1 298 komisji powołanych przez wojewodów, które działają w 1 250 gminach. Komisje nadal pracują.

Czytaj też:
Nawet 100 tys. złotych na nawadnianie. Rolnicy dostaną wsparcie w walce z suszą

Źródło: ISBnews