Zostań Znanym Nadawcą z LOT-em. Same korzyści!

Zostań Znanym Nadawcą z LOT-em. Same korzyści!

Dreamliner PLL LOT
Dreamliner PLL LOT Źródło: Łukasz Jagodziński
Jak zorganizować wysyłkę ładunków lotniczych, aby była szybsza, tańsza i bezpieczniejsza? Wystarczy uzyskać status Znanego Nadawcy. Program, którego ambasadorem jest LOT, oferuje wiele korzyści. Sprawdźcie sami!

W dzisiejszych czasach, gdy jednym z najważniejszych kryteriów wyboru dostawcy jest czas realizacji zlecenia, liczy się każdy dzień. Warto jednak pamiętać również o innych aspektach, takich jak cena i bezpieczeństwo. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli firm produkcyjnych, w których przesyłki są wysyłane drogą lotniczą, umożliwiono im nadanie statusu Znanego Nadawcy.

Jakie korzyści daje status Znanego Nadawcy?

Jak wyjaśnia Urząd Lotnictwa Cywilnego, jednostka odpowiedzialna za certyfikację Znanych Nadawców w Polsce, jest to podmiot, który wysyła ładunek lub pocztę na swój rachunek i którego procedury są zgodne ze wspólnotowymi zasadami i normami ochrony w stopniu wystarczającym, aby zezwolić na przewóz ładunku lub poczty każdym statkiem powietrznym.

Dzięki certyfikatowi przedsiębiorstwo stawia czoło licznym wyzwaniom logistycznym, jednocześnie nie podlegając dodatkowej kontroli bezpieczeństwa. Oznacza to: m.in. krótszy czas obsługi ładunku, zapewnienie integralności przesyłki przez cały czas transportu oraz uniknięcie kosztów kontroli bezpieczeństwa.

Uzyskanie statusu oferuje bardzo wiele korzyści, takich jak: brak kosztów screeningu, koszty handlingu niższe o co najmniej 25 proc. czy brak kosztów z tytułu reklamacji po uszkodzeniach opakowań w trakcie screeningu. Dodatkowo przesyłki otrzymują pierwszeństwo w handlingu.

Największym benefitem jest jednak fakt, iż po przekroczeniu 200 ton frachtu następuje zwrot kosztów uzyskania statusu Znanego Nadawcy. Oprócz tego przedsiębiorstwo zyskuje większą wiarygodność na rynku transportu frachtu lotniczego.

Jak uzyskać status Znanego Nadawcy?

LOT Cargo wraz z Urzędem Lotnictwa Cywilnego nieustannie wspiera działania ułatwiające uzyskanie Statusu Znanego Nadawcy. Aby firma mogła uzyskać certyfikat musi spełnić wymogi określone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Należą do nich:

  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ochronę, która ma dostęp do informacji niejawnych (z klauzulą „zastrzeżone”),
  • sprawdzenie przeszłości pracowników, którzy mają dostęp do przesyłek lotniczych,
  • przeszkolenie pracowników,
  • stworzenie dokumentu, w którym zostaną opisane stosowane środki ochrony w przedsiębiorstwie,
  • organizacja wewnętrznych audytów ochrony,
  • odpowiednie zabezpieczenie towaru wysyłanego drogą lotniczą przed nieupoważnioną ingerencją w trakcie produkcji, pakowania, składowania i wysyłki.

Spełnienie powyższych warunków podlega weryfikacji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W wyniku pozytywnej oceny, nadanie Statusu Znanego Nadawcy odbywa się przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który jest jedynym organem do tego upoważnionym. Status ten jest nadawany firmom na okres pięciu lat, po upływie których mogą się one ubiegać o jego przedłużenie.

Ile to kosztuje?

Znanych Nadawców wyznacza Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pobierane są następujące opłaty lotnicze:

  • zatwierdzenie programu ochrony Znanego Nadawcy: 322 zł,
  • wyznaczenie Znanego Nadawcy: 269 zł,
  • ponowne wyznaczenie po upływie 5 lat: 130 zł,
  • zatwierdzenie zmian programu ochrony: 55 zł.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu Znany Nadawca znajduje się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dodatkowe pytania można zadawać również za pośrednictwem adresu e-mail: znanynadawca@lot.pl.

Czytaj też:
Komfortowa podróż bez stresu dzięki dodatkowym usługom PLL LOT

 0

Czytaj także