Szybka kolej do Ukrainy. CPK podpisuje ważną umowę

Szybka kolej do Ukrainy. CPK podpisuje ważną umowę

CPK podpisuje umowę  Kolejami Ukraińskimi
CPK podpisuje umowę Kolejami Ukraińskimi
Spółka Centralny Port Komunikacyjny i Koleje Ukraińskie podpisały porozumienie o współpracy przy budowie infrastruktury kolejowej. W planach jest m.in. budowa sieci kolei dużych prędkości, łączącej Polskę z Ukrainą.

Porozumienie o współpracy spółka CPK i Koleje Ukraińskie podpisały podczas kongresu Railway Direction Days. Jednym z najważniejszych celów, jakie stawia podpisane na trzy lata porozumienie, jest rozwój nowych połączeń transgranicznych w europejskim rozstawie torów 1435 mm, w szczególności budowy linii kolei dużych prędkości.

Szybka kolej do Ukrainy

Dokument zakłada wspólne przygotowanie studium wykonalności dla planowanej nowej linii kolejowej między Polską a Ukrainą. Porozumienie wskazuje potrzebę powstania linii szybkiej kolei na trasie Warszawa – Lwów – Kijów, o zakładanej maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 250 km/h.

– To historyczny moment. Wspólnie z Kolejami Ukraińskimi rozpoczynamy prace nad linią KDP Warszawa – Lwów – Kijów. Najkrótsza droga z Ukrainy do UE wiedzie przez Polskę i CPK – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

– Dzisiejsze porozumienie ma na celu poprawę połączeń kolejowych między Ukrainą, Polską i UE, ułatwienie ruchu pasażerskiego, usprawnienie wymiany gospodarczej i wzmocnienie bezpieczeństwa naszych korytarzy transportowych. Mam nadzieję, że współpraca z CPK przybliży nas do budowy pierwszej KDP o europejskim rozstawie i będzie ważnym krokiem na ścieżce integracji Ukrainy z UE – mówi Wołodymyr Szemajew, dyrektor Biura Projektów Międzynarodowych Kolei Ukraińskich.

Wymiana doświadczeń

Umowa zakłada stworzenie grupy roboczej, która poprzez m.in. warsztaty, wspólne badania, wymianę dokumentacji i doświadczeń ma zrealizować cele podpisanego porozumienia.

Spółka CPK i Koleje Ukraińskie będą poszukiwać możliwości pozyskania unijnych środków na planowane inwestycje. W ramach współpracy wdrażane mają być standardy unijne w zakresie projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym automatyki i telekomunikacji.

Czytaj też:
Horała o CPK: Ten rok będzie szczególnie interesujący
Czytaj też:
CPK powstanie głównie za pożyczone pieniądze. Prezes Wild przedstawił szczegóły

 1

Czytaj także