Czy do galerii lub sklepu musimy wziąć rękawiczki ochronne?

Czy do galerii lub sklepu musimy wziąć rękawiczki ochronne?

Rękawiczki lateksowe
Rękawiczki lateksowe / Źródło: Shutterstock / Room's Studio
Obowiązek noszenia maseczek mamy w przestrzeni publicznej wszyscy. A czy w galeriach handlowych i sklepach musimy zakładać rękawiczki ochronne?

Dziś – 4 maja 2020 roku – w ramach luzowania obostrzeń wywołanych koronawirusem, zostały otwarte galerie handlowe. Zasad, według których mogą funkcjonować jest sporo. Do tego dochodzą oczywiście inne sklepy, w tym te, które pozostawały zamknięte.

Wspomniane zasady reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z jego literą rękawiczki i środki do dezynfekcji rąk mają nam zapewnić te placówki. Sami nie musimy ich mieć przy sobie.

W rozdziale 4, par. 8 pkt 7 czytamy:

„Do odwołania:

1) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;

2) obiekty handlowe lub usługowe o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni są obowiązane dokonywać, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę, dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi, lub dystrybutora na stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”.

Dodajmy dla porządku, że placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni to:

„Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) placówce handlowej – należy przez to rozumieć obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych”.

Czytaj też:
W galeriach możemy kupować jedzenie, ale nie możemy jeść
Czytaj też:
Zmiany na parkingach, zamknięte wyspy i kina. Nowe zasady działania galerii handlowych

Opracował:
Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także