Paliwo dla innowacji
Artykuł sponsorowany

Paliwo dla innowacji

PGNIG
PGNIG 
PGNiG zainwestowało dotychczas w ponad 50 innowacyjnych projektów m.in. w obszarze poszukiwań, wydobycia, magazynowania i dystrybucji surowców naturalnych.

Prawie 400 mln zł zasiliło ponad 50 projektów prowadzonych obecnie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w sektorze badań, rozwoju i innowacji. Kluczowe dla spółki są przedsięwzięcia z obszaru poszukiwań, wydobycia, magazynowania i dystrybucji surowców naturalnych, a także rozwiązania, które wzmacniają pozycję zaufanego dostawcy energii dla klienta indywidualnego i biznesu. PGNiG finansuje projekty B+R+I ze środków własnych.

Cyfrowe złoże

Jednym z przykładów innowacyjnych rozwiązań realizowanych w PGNiG jest Zintegrowany System Zarządzania Złożem – Cyfrowe Złoże. Projekt integruje wyniki pracy specjalistów z różnych dyscyplin w jeden model złożowy. W praktyce narzędzie to umożliwia spółce efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi – począwszy od etapu ich poszukiwań i eksploatacji aż po inwestycje. Platforma przyczynia się do realizacji kluczowych dla spółki zadań, tj. zwiększenia tzw. sczerpania (wyeksploatowania) i przedłużenia żywotności złóż, a jednocześnie obniżenia kosztów produkcji i większego zwrotu z inwestycji w wydobycie. Ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ponieważ własne zasoby są zawsze najtańsze i najpewniejsze. Korzyści z wdrożenia systemu pokazują wyniki pilotażu przeprowadzonego na złożu Załęcze eksploatowanym od ponad 40 lat. PGNiG wykorzystała narzędzie do analizy różnych scenariuszy modernizacji kopalni gazu. Pozwoliło to na wybór optymalnego wariantu inwestycji, którego efektem jest wzrost prognozowanego wydobycia ze złoża o 800 mln m sześc. gazu ziemnego w porównaniu z analizami wykonanymi metodą tradycyjną. Docelowo platforma Cyfrowe Złoże będzie wykorzystywana przez Grupę Kapitałową PGNiG w kraju i za granicą. Priorytetem jest jednak Polska, gdzie spółka eksploatuje ponad 2000 odwiertów na ponad 200 złożach.

Czas na młodych

PGNiG włącza się w budowę krajowego potencjału innowacyjnych firm. Kluczowym narzędziem w tym obszarze jest Centrum startupowe InnVento – jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w sektorze naftowo- -gazowym w Polsce. Wsparcie młodych przedsiębiorców, wprowadzanie w specyfikę branży energetycznej, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz rozwoju produktu poprzez testowe wdrożenia – to główne cele centrum. InnVento ma już na koncie liczne testowe wdrożenia zakończone sukcesem. Do takich należy m.in. platforma do szkoleń z przeglądów stacji redukcyjno-pomiarowych wykorzystująca technologie Virtual Reality i Augmented Reality (wirtualna i rozszerzona rzeczywistość). Rozwiązanie pozwala na symulowanie różnych scenariuszy szkoleniowych. PGNiG bierze również aktywny udział w rządowej inicjatywie „Start in Poland”, wspierającej rozwój ekosystemu startupowego, w tym w programach „Scale Up” i „Poland Prize”. Te działania sprawiają, że spółka nie tylko umożliwia młodym, technologicznym firmom dostęp do kompetencji branżowych oraz infrastruktury technicznej, lecz także wspiera rozwój innowacyjności całej branży oil & gas w Polsce.

Artykuł został opublikowany w 43/2019 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Autor: