Enea SA, Mirosław Kowalik - Prezes Zarządu, #220 PREZENTACJE WYNIKÓW