COVID-19 wstrząsnął rynkiem pracy. Najbardziej ucierpiały kobiety

COVID-19 wstrząsnął rynkiem pracy. Najbardziej ucierpiały kobiety

Kobieta w pracy
Kobieta w pracy Źródło:Fotolia / gstockstudio
Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, kryzys na rynku pracy spowodowany pandemią koronawirusa, najmocniej dotknął kobiety.

W II kwartale pracy najczęściej poszukiwały osoby na stanowisku sprzedawcy, kasjera, inżyniera oraz zatrudnione w hotelarstwie, gastronomii, kulturze, rozrywce, rekreacji, sporcie, telekomunikacji i IT, wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Lipiec 2020”

Skutki najbardziej dotknęły kobiet, które są zatrudnione w sektorach najmocniej dotkniętych kryzysem.

„W II kwartale br. także dynamicznie zmieniająca się sytuacja w gałęziach gospodarki najbardziej dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią powoduje, że pracy najczęściej poszukują osoby na takich stanowiskach, jak sprzedawca/kasjer, inżynier oraz zatrudnione w takich sektorach, jak: hotelarstwo i gastronomia, kultura, rozrywka, rekreacja, sport, telekomunikacja i IT” – podała PARP w komunikacie.

Więcej ofert pracy

PARP zwraca jednak uwagę na wyraźny wzrost liczby ofert zatrudnienia. W czerwcu 2020 r. do urzędów pracy zgłoszono 91 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 15,4 tys. ofert (o 20,4 proc.) więcej niż w maju 2020 r. Chociaż - jak podkreśla PARP - projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego (NBP) wskazuje, że trend spowolnienia gospodarczego w kraju przyczyni się do osłabienia - silnego dotychczas - popytu na pracę.

„Oczekiwane jest utrzymanie tej tendencji, na co nałożą się skutki istotnych podwyżek płacy minimalnej w bieżącym i przyszłym roku” – czytamy także.

Problemy z zatrudnieniem dotyczą nie tylko Polski. Wiceprezes PARP Mikołaj Różycki podkreślił w komunikacie, że aż 93% wszystkich pracowników mieszka w krajach, w których w związku z pandemią obowiązywały ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wiele krajów złagodziło już restrykcje związane z zamykaniem miejsc pracy i stopniowo pozwala pracownikom na powrót do firm. Według stanu z kwietnia br. 32 proc. wszystkich pracowników mieszkało w krajach, w których z powodu pandemii obowiązywało całkowite ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, 42 proc. - w krajach, w których wymagano zamknięcia miejsc pracy dla niektórych sektorów lub kategorii pracowników, a 19 proc. - w krajach, w których jedynie zalecano zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Najbardziej ucierpiały kobiety

– Stwarza to poważne ryzyko dalszego pogłębienia nierówności płci na rynku pracy. W ujęciu globalnym prawie 510 mln, czyli 40 proc. wszystkich zatrudnionych kobiet, pracuje w sektorach, w których występują trudności związane z ograniczeniami w związku z pandemią. Nie możemy też zapominać, że kobiety stanowią ponad 70 proc. osób zatrudnionych w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej na świecie, tj. sektorach w sposób bezpośredni dotkniętych pandemią – powiedział zastępca dyrektora departamentu rozwoju kadr w przedsiębiorstwach PARP Piotr Krasiński.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lipcu wyniosła 6,1 proc. i pozostała bez zmian w stosunku do czerwca br. Według szacunków, bezrobocie rejestrowane na koniec roku ma wynieść 7-8 proc.

Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczna comiesięczna publikacja, którą Agencja przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Dotyczy okresu od 20 czerwca do 20 lipca 2020 r.

Czytaj też:
Siłownie bezpieczniejsze niż kina? Obiekty fitness otwarte w czerwonych strefach.