Rząd chce chronić polskie firmy przed przejęciem. KE i amerykańscy inwestorzy zaniepokojeni

Rząd chce chronić polskie firmy przed przejęciem. KE i amerykańscy inwestorzy zaniepokojeni

Spotkanie liderów UE
Spotkanie liderów UE Źródło:Krystian Maj / KPRM
Rada Ministrów przyjęła wczoraj kolejne rozwiązania, które zamierza wprowadzić w ramach tarczy antykryzysowej. Jednym z nich jest ochrona polskich firm przed wrogimi przejęciami. Nowe regulacje zaniepokoiły Komisję Europejską i inwestorów z USA.

„Polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed przejęciem przez inwestorów spoza UE” – czytamy w podsumowaniu wczorajszej Rady Ministrów, która przyjęła kolejne rozwiązania w ramach . To właśnie zapisy dotyczące tego tematu wzbudziły niepokój Komisji Europejskiej i amerykańskich inwestorów.

Jak twierdzi „Puls Biznesu”, do polskich władz zgłosiła się w tej sprawie już Amerykańska Izba Handlowa. Do rządu z wątpliwościami miała zgłosić się także Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych. Eksperci cytowani przez Puls Biznesu twierdzą, że nowe regulacje, które zakłada tarcza antykryzysowa, mają być niezgodnie nie tylko z prawem unijnym, ale także z polską konstytucją.

Rząd chce chronić polskie firmy

O jakie przepisy chodzi? Wczoraj Rada Ministrów przyjęła na wniosek minister rozwoju nowe regulacje dotyczące przejmowania polskich firm przez inwestorów spoza Unii Europejskiej. Rząd zapewnił że:

  • Chcemy chronić polskie firmy przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza w momencie, w którym – ze względu na epidemię – ich wycena może być szczególnie niska
  • Wzorujemy się na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech
  • Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata
  • Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Nowe przepisy mają chronić bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne. Obejmą one m.in. spółki publiczne i działalności gospodarcze związane m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków – jeśli ich przychody przekraczają 10 mln euro rocznie

Czytaj też:
Rząd zapłaci karne odsetki kredytowe za przedsiębiorcę. Kolejne rozwiązania tarczy antykryzysowej przyjęte