Budżet będzie bardziej elastyczny. Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych

Budżet będzie bardziej elastyczny. Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych

Wtorkowe posiedzenie Sejmu
Wtorkowe posiedzenie Sejmu Źródło: Twitter / @KancelariaSejmu
Sejm przyjął nowelizację ustawy o finansach publicznych, rozszerzającą katalog zdarzeń uruchamiających klauzulę wyjścia stabilizującej reguły wydatkowej o stan epidemii. Za nowelizacją opowiedziało się 432 posłów, 22 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja określa jednocześnie automatyczne ścieżki powrotu do SRW. Wcześniej Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania.

Minister finansów Tadeusz Kościński zapewniał wczoraj w Sejmie, że sytuacja finansów jest dobra, ale - jak podkreślał - czasowe zawieszenie reguły wydatkowej jest konieczne, by rząd mógł przedstawić projekt ustawy budżetowy pod koniec czerwca lub w lipcu. Spowodowane jest to nieoczekiwaną koniecznością uruchomienia .

– Wprowadzone modyfikacje nie zmieniły konstrukcji SRW. Nastąpiło rozszerzenie katalogu sytuacji włączających klauzulę wyjścia o sytuację, której nikt wcześniej nie przewidywał, tj. stan epidemii – powiedział.

Nowelizacja ma umożliwić:

  • zastosowanie klauzuli wyjścia wobec SRW w stanie epidemii i jednoczesnego znacznego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej
  • określenie automatycznego, stopniowego powrotu do reguły w okresie od 2 do 4 lat od wystąpienia jednego ze stanów określonych w art. 112d ufp

Określa też automatyczny mechanizm powrotu do SRW. W zależności od sytuacji makroekonomicznej, czas powrotu do SRW wynosi od 2 do 4 lat. Jak mówił wcześniej wiceminister finansów Piotr Patkowski, prognozy makroekonomiczne na ten moment wskazują, że będą to około 3 lata.

Czytaj też:
Uber niszczy dziesiątki tysięcy rowerów i skuterów