Tarcza dla branży turystycznej? Najprawdopodobniej od przyszłego tygodnia

Tarcza dla branży turystycznej? Najprawdopodobniej od przyszłego tygodnia

Plaża na Helu
Plaża na Helu Źródło:Shutterstock / katatonia82
Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzająca dodatkową "tarczę" dla branży turystycznej wczoraj wieczorem ukazała się w „Dzienniku Ustaw". Oznacza to, że co do zasady wejdzie w życie w przyszłym tygodniu.

Nowelizacja wprowadza dla branży turystycznej dodatkowe „postojowe” oraz zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych za lipiec sierpień i wrzesień. Zakłada także utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów, z którego byłyby zwracane klientom środki za niewykorzystane wycieczki.

Tarcza dla turystyki – kto może skorzystać?

Ze wsparcia będą mogli korzystać organizatorzy turystyki, którzy wykażą spadek dochodów o co najmniej 75 proc.

Koszt tarczy turystycznej szacowany jest na 700 mln zł, przy czym 300 mln zł to kwota, która miała trafić na Turystyczny Fundusz Zwrotów i którą firmy turystyczne miałyby zwrócić w ciągu 6 lat. Natomiast kwota przeznaczona na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana była na 400 mln zł.

Zgodnie z nowelą, Turystyczny Fundusz Zwrotów ma stanowić wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą dokonywane wypłaty na rzecz podróżnych, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza.

Wsparcie dla firm rozłożone na raty

Środki wypłacone z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być spłacane przez firmy w 72 równych ratach miesięcznych od kwietnia 2021 roku i mają być przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowo ma zostać utworzony od 1 stycznia 2021 r. Turystyczny Fundusz Pomocowy, zasilany ze składek branży turystycznej. Ma stanowić reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.

Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Warunkiem jej udzielenia będzie wpłata w wysokości 7,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w ciągu 7 dni. Ponadto, organizator turystyki będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 2,5 proc. łącznej wartości wnioskowanych wypłat, pomniejszonej o kwotę wpłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj też:
Tarcza antykryzysowa. Firmy będą musiały zwrócić miliardy złotych