Przepływ dobrej energii
Artykuł sponsorowany

Przepływ dobrej energii

Pracownicy Grupy Enea
Pracownicy Grupy Enea Źródło:Materiały prasowe
Dzięki strategii nastawionej na dbanie o dobrostan swoich pracowników Grupa Enea staje się pracodawcą z wyboru. Osoby ubiegające się o pracę w strukturach Grupy utożsamiają się z jej wartościami, cenią jej atrybuty i zależy im na dołączeniu do zespołu.

Wartości firmy są jasno określone i zawarte w Kodeksie etyki, który określa standardy dla relacji z klientami, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, społecznościami lokalnymi oraz współpracownikami. W codziennej pracy zatrudnieni tu ludzie kierują się zasadami etycznymi opierającymi się na czterech wartościach - uczciwości, odpowiedzialności, bezpieczeństwie i kompetencji.

Firma wolna od mobbingu

W trosce o pracowników Grupa Enea opracowała „Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom”, która definiuje niedopuszczalne sposoby postępowania oraz tryb ich zgłaszania, a także postępowania ze zgłoszeniami. Dokument określa także działania prewencyjne. Ponadto Enea SA przeszła audyt w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, uprawniający ją do posługiwania się certyfikatem „Firma bez mobbingu” i potwierdzający wysoki stopień ochrony pracowników oraz prawidłowość prowadzonych działań prewencyjnych i informacyjno-edukacyjnych. Grupa Enea deklaruje, że szanuje prawo pracowników do zrzeszania się i zawierania związków zawodowych. Pracownicy bez utrudnień mogą korzystać z możliwości, jakie daje im przynależność do tego typu organizacji.

Podnoszenie kompetencji

Nieodłącznym elementem budowania sprzyjających warunków pracy jest inwestycja w rozwój pracowników. Enea wspiera ich poprzez organizowanie szkoleń specjalistycznych, związanych ściśle z zakresem obowiązków. Szkolenia zamknięte są organizowane w odpowiedzi na konkretne potrzeby i skierowane do określonej grupy pracowników, co pozwala im zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i podnieść poziom satysfakcji z wykonywanej pracy. Oprócz szkoleń specjalistycznych organizowane są warsztaty rozwijające tzw. kompetencje miękkie, np. z obszaru komunikacji i współpracy w zespole, relacji biznesowych, efektywności osobistej oraz zarządzania emocjami.

Pracownicy mogą również korzystać z wewnętrznej platformy e-learningowej, na której znajduje się ponad 50 szkoleń. Mają także możliwość rozwijania swoich kompetencji poprzez korzystanie ze Strefy Rozwoju - publikowanych w intranecie licznych webinarów, podcastów, wywiadów i filmów edukacyjnych zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i specjalistów.

Jako jeden z niewielu pracodawców Enea ma zespół trenerów wewnętrznych, którzy prowadzą szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich (np. „Doskonalenie kompetencji przywódczych”, „Wartościowy dialog - prowadzenie spotkań rozwojowych”, „Rozwój osobisty a realizacja celów i poczucie satysfakcji w pracy”, „Metody radzenia sobie ze stresem”, „ABC zarządzania zespołem”).

Pracownicy mogą także się ubiegać o dofinansowanie studiów wyższych licencjackich, magisterskich lub podyplomowych. Organizowane są również lekcje języka angielskiego na trzech poziomach zaawansowania.

Benefity - dodatkowa motywacja

W zgodzie z obecnymi najlepszymi standardami Grupa Enea oferuje bogaty i systematycznie rozbudowywany pakiet świadczeń pracowniczych. Do głównych oferowanych benefitów należą: opieka medyczna (z możliwością rozszerzenia pakietu na członków rodziny na preferencyjnych warunkach), dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe, dofinansowanie wypoczynku pracowników oraz ich dzieci, dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych (karty sportowe) lub działalności kulturalno-oświatowej, możliwość udziału w wycieczkach krajowych i zagranicznych realizowanych w ramach działalności socjalnej, niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie w trudnych sytuacjach losowych, dopłata do energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwie domowym (przysługuje po roku pracy oraz emerytowanym pracownikom), finansowanie pobytów w sanatorium, dodatkowe dni wolne w roku (np. z okazji Dnia Energetyka), preferencyjna oferta ubezpieczeniowa na życie, Pracowniczy Program Emerytalny. Atutem jest także ruchomy czas pracy oraz możliwość angażowania się w wolontariat pracowniczy w trakcie godzin pracy.

Praca z misją

Jak deklaruje Grupa Enea, największą jej wartością jest kapitał ludzki. Dlatego w ramach jego wzmacniania firma dąży do realizowania wspólnych celów. Od dziesięciu lat w firmie funkcjonuje wolontariat pracowniczy. Zatrudnione tu osoby mogą uczestniczyć w projektach edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i ekologicznych - m.in. pomagają chorym i potrzebującym, uczą dzieci, jak powstaje prąd, jak bezpiecznie z niego korzystać i co robić, by go oszczędzać. Pracownicy mogą także realizować własne pomysły, otrzymując wsparcie finansowe z programu grantowego „Potęga poMocy”.

Od lat istotnym elementem budowania kultury organizacyjnej w Grupie Enea jest także udział pracowników w licznych wydarzeniach sportowych i kulturalnych organizowanych przez sponsorowane przez Eneę podmioty. Pracownicy mogą korzystać z gwarantowanych wejściówek na mecze sportowe, spektakle teatralne, festiwale muzyczne itp. Poza udziałem w wydarzeniach z perspektywy kibica lub widza możliwe jest angażowanie się w różne aktywności, np. udział w warsztatach teatralnych, treningach siatkarskich, koszykarskich, pingpongowych dla dzieci pracowników w partnerskich klubach sportowych, a także bezpłatne członkostwo w Enea Team – obecnie grupie blisko 400 osób, które pod okiem profesjonalnych trenerów przygotowują się do zaplanowanych w ciągu roku startów biegowych, kolarskich, pływackich i triathlonowych. Start w zawodach nie jest obligatoryjny, a plany treningowe dostępne są na każdym poziomie zaawansowania – także dla osób po prostu chcących zadbać o swoją kondycję fizyczną.

Dbanie o relacje i więzi rodzinne

Ważnym elementem budowania kultury organizacyjnej Grupy są działania skierowane do pracowników i ich rodzin. Do najważniejszych należą: konkursy dla pracowników i ich dzieci, możliwość uczestniczenia dzieci pracowników w zajęciach sportowych i warsztatach teatralnych, możliwość korzystania z bezpłatnej profilaktyki zdrowotnej w ramach programu „Misja profilaktyka”, uczestnictwo w kampanii na rzecz pogłębiania relacji rodzinnych w ramach akcji „Dwie godziny dla rodziny”.

Wsparcie na dobry start

W ramach dbałości o rozwój kompetencji młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, a więc potencjalnych pracowników, od kilku lat Enea współpracuje ze szkołami technicznymi, w których uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu elektromontera, elektryka i energetyka. Obecnie współpraca obejmuje 16 szkół branżowych i technicznych z terenu działalności spółek Grupy. W Grupie Enea realizowany jest także program płatnych staży oraz bezpłatnych lub płatnych praktyk dla studentów „Zainstaluj się w Enei”. Działa także program stażowy „Dobra kariera” realizowany wraz z Fundacją Staszica, który kładzie nacisk na pozyskiwanie stażystów kompetentnych i chcących się rozwijać zarówno zawodowo, jak i w obszarze kompetencji miękkich oraz społecznych.

Działania polegające na wzmocnieniu wizerunku Grupy Enea jako atrakcyjnego pracodawcy zarówno na lokalnym, jak i ogólnopolskim rynku pracy sprawiają, że zespół firmy tworzą ludzie odpowiedzialni i zaangażowani w swoją pracę.

Artykuł został opublikowany w 17/2022 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.