Budimex częścią unijnego projektu SAFEWAY

Budimex częścią unijnego projektu SAFEWAY

Węzeł A4 i S3
Węzeł A4 i S3 Źródło:Budimex
Budimex i Ferrovial Agroman dołączyły do unijnego projektu infrastrukturalnego SAFEWAY w ramach programu Horyzont 2020. Jego celem jest wypracowanie rozwiązań zmniejszający ryzyka występowania niebezpiecznych zdarzeń na drogach.

Projekt SAFEWAY – czyli bezpieczna droga – skupia w sobie aż 14 konsorcjów z całej Europy. Jest on bezpośrednio związany z realizacją Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), która ma służyć stworzeniu nowoczesnych i bezpiecznych korytarzy transportowych w ramach Unii Europejskiej.

W realizacji projektów dotyczących TEN-T duży nacisk kładziony jest na ocenę ryzyk, poprawę bezpieczeństwa oraz minimalizację zagrożeń związanych z występującymi zjawiskami meteorologicznymi czy katastrofami komunikacyjnymi. Celem SAFEWAY jest zaprojektowanie, ocena i wdrożenie kompleksowych metod, strategii oraz narzędzi do planowania interwencji technicznych, a w rezultacie znaczne zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury transportu lądowego.

Projekt SAFEWAY będzie polegać na przeprowadzeniu czterech rzeczywistych studiów przypadków, w czterech krajach, powiązanych z 5 korytarzami sieci bazowej TEN-T. Będą to:

  • Korytarz Atlantycki, który cechuje się intensywną rozbudową infrastruktury kolejowej i drogowej na Półwyspie Iberyjskim. Będą tu prowadzone badania nad zjawiskami klimatycznymi, pogodowymi oraz pożarami,
  • Korytarz Morza Śródziemnego, który przebiega przez Hiszpanię. Południowo-wschodnia część Hiszpanii charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem sejsmicznym, wysokimi opadami i ekstremalnymi temperaturami,
  • Korytarze Mórz Północnego i Bałtyckiego oraz Śródziemnego, gdzie analizie poddana zostanie w szczególności infrastruktura kolejowa między Manchesterem a Londynem - najbardziej uczęszczana linia kolejowa w Wielkiej Brytanii,
  • Port w Rotterdamie oraz odcinek autostrady, dedykowany pojazdom autonomicznym.

Oczekiwanym rezultatem programu jest pięciokrotna poprawa mobilności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania infrastruktury o 20 proc. W ramach projektu ma powstać także specjalna aplikacja, która będzie służyć do przewidywania i łagodzenia skutków zdarzeń na drogach.

Projekt SAFEWAY potrwa 42 miesiące i zakończy się w 2022 roku. Plan projektu zakłada realizację 10 pakietów zadań. W 4 z nich udział weźmie Budimex SA, jako partner Ferrovial Agroman SA. Wartość dofinansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej, z programu Horyzont 2020 wynosi 4,5 mln euro.

Czytaj też:
Budowy dróg cierpią przez ceny materiałów

Źródło: Budimex