Nowe tory i wyremontowane stacje. Zakończono realizację Małej Linii Obwodowej Warszawy

Nowe tory i wyremontowane stacje. Zakończono realizację Małej Linii Obwodowej Warszawy

Linia obwodowa
Linia obwodowa Źródło:Budimex
Otwarto czterokilometrowy odcinek warszawskiej linii obwodowej. Mieszkańcom stolicy oddano do użytku fragment między dworcami Warszawa Zachodnia a Warszawa Gdańska. W ramach realizacji wyremontowano także cztery stacje kolejowe. Nie obyło się jednak bez niespodzianek.

Konsorcjum firm Budimex ze Strabag i ZUE zakończyło dla PKP PLK modernizację linii kolejowej nr 20 w Warszawie. Jest to trasa łącząca dworce Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska. Jest to część projektu, który zakłada modernizacje linii obwodowej w stolicy na odcinkach Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska oraz Warszawa Gołąbki – Warszawa Gdańska. Całkowita wartość projektu to 169 mln zł.

Część kontraktu gotowa

W nocy z 20 na 21 października Konsorcjum firm Budimex ze Strabag i ZUE oddało do użytku odcinek od dworca Warszawa Gdańska do stacji Warszawa Zachodnia. W ramach tego etapu kontraktu wymieniono ponad 4 km torów oraz przebudowano 4 przystanki kolejowe z wiatami - Koło, Warszawa Zachodnia, Wola i Młynów. Jak czytamy w komunikacie - Ten ostatni jest szczególnie ważny, gdyż w przyszłości będzie stanowił ważny węzeł przesiadkowy łączący kolej, tramwaje oraz Młynów – stację planowanej, kolejnej linii metra. Ponadto przebudowano 3 wiadukty kolejowe – nad ul. Obozową, nad ul. Kasprzaka i nad ul. Wolską oraz kładki nad ul. Górczewską.

– Przebudowa układów torowych na szlakach i posterunkach ruchu obejmowana m.in. przebudowę głowic rozjazdowych, ukierunkowaną na wzrost prędkości wjazdów i wyjazdów. Dzięki tym zmianom pociągi będą mogły zwiększyć swoją prędkość na tym odcinku z 40 do 60 km/h, ale ostatecznie, po zakończeniu całego kontraktu, będą jechać z prędkością 80 km/h – mówi Tomasz Kaliszyk, kierownik kontraktu w Budimex S.A.

Poniemieckie bunkry

Przebudowa linii obwodowej wydłużyła się o 6 miesięcy ze względu na odkrycie podczas prac budowlanych kilkunastu poniemieckich bunkrów z czasów II Wojny Światowej. Odkryte obiekty zostały wpisane na listę zabytków przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wyzwaniem była także zmiana organizacji ruchu samochodowego, której wprowadzenie było wymagane do przeprowadzenia części prac.

– To tylko niektóre z elementów, jakie świadczą o poziomie trudności tej inwestycji. Z zasady budowa prowadzona w centrum miasta jest skomplikowane organizacyjnie, bo przecież mimo intensywnych prac miasto musi sprawnie funkcjonować dla mieszkańców. Jesteśmy jednak konsorcjum złożonym z firm o wielkim doświadczeniu w realizacji projektów kolejowych, więc podołaliśmy temu wyzwaniu – mówi Dariusz Blocher, prezes zarządu Budimex S.A., lidera konsorcjum.

Czytaj też:
Budimex częścią unijnego projektu SAFEWAY
Galeria:
Linia obwodowa