Dodatkowe 3,2 mld zł na Krajowy Program Kolejowy

Dodatkowe 3,2 mld zł na Krajowy Program Kolejowy

Linia obwodowa
Linia obwodowa Źródło: Budimex
Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku zakładającą zwiększenie wydatków na program o 3,2 mld zł, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku zakładającą zwiększenie wydatków na program o 3,2 mld zł, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

– Zmiana Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku dotyczy zwiększenia o 3,2 mld zł środków na realizację przedsięwzięć konkursowych współfinansowanych w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF), który wspiera rozwój trzech obszarów: transportu, energetyki i telekomunikacji. – czytamy w komunikacie.

Na realizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. przeznaczone jest 66,4 mld zł. Po zmianach wydatki na program zostaną zwiększone o 3,2 mld zł: 1,8 mld zł będzie pochodzić z budżetu państwa na dokapitalizowanie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA, co zapewni prawidłową realizację KPK do 2023 r.

Pieniądze zostaną przeznaczone na projekty poprawiające infrastrukturę kolejową prowadzącą do portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Będą to następujące projekty:

  • poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni
  • poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu
  • poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk

Konieczność zwiększenia środków na te projekty wynika z przekroczenia wartości kosztorysowych inwestycji portowych.

– 1,4 mld zł ma pochodzić z kredytu, który zaciągną PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI). Środki zostaną przeznaczone na współfinansowanie ww. projektów portowych oraz inwestycji na linii kolejowej E59 między Poznaniem a Szczecinem, w tym odcinka Wronki - Słonice, który został przesunięty z listy rezerwowej na podstawową w związku z uzyskaniem dofinansowania unijnego. – czytamy także.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.