Podatek od obligacji – co to takiego i ile wynosi?

Podatek od obligacji – co to takiego i ile wynosi?

Podatki
Podatki Źródło: Fotolia / whitelook

W dzisiejszych czasach zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne mają wiele możliwości inwestowania – akcje, obligacje oraz ewentualnie fundusze inwestycyjne. Zawsze warto jednak uwzględnić kwestie kosztów inwestowania w dany instrument finansowy. Kiedy wypracujesz pewny dochód z obligacji, będziesz zobowiązany do zapłacenia tzw. podatku Belki. Co to takiego i czym jest podatek od obligacji? Jak i kiedy należy go zapłacić? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Podatek od obligacji – jakie są zasady naliczania?

Dochody od obligacji w Polsce są opodatkowane w wysokości 19%. Inaczej mówiąc, jest to podatek Belki, który dotyczy każdego rodzaju dochodu w ramach inwestycji w obligacje oraz inne produkty oszczędnościowe. Pierwszy przypadek, kiedy masz szansę wypracować zyski z obligacji to różnica ceny kupna od ceny ich sprzedaży. Kiedy kupisz obligacje po 300 złotych, a pozbędziesz się ich za 400 złotych, oznacza to, iż opodatkowaniu będzie podlegać tylko wypracowana różnica – w tym przypadku 100 złotych.

Podatek Belki w wysokości 19% od wypracowanych zysków obowiązuje także wtedy, kiedy osiągniesz dochód z racji wypracowanych odsetek od obligacji. Jeśli kupisz obligacje dyskontowe musisz liczyć się jednak z tym, że podatek Belki zapłacisz za całą kwotę odsetek, a nie tylko te, które pojawiły się po zakupie obligacji. Ministerstwo Finansów jasno wskazuje, że na ulgę od podatku dochodowego można liczyć w przypadku papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Więcej informacji na temat podatków znajdziesz w Ustawie o podatku dochodowym.

Podatek od obligacji – kiedy trzeba go zapłacić?

W kwestiach podatkowych związanych z obligacjami, warto mieć na uwadze fakt, iż te nie podlegają pod ogólne przepisy podatkowe w Polsce. Zakup obligacji to pewien wydatek dla potencjalnego inwestora, ale wiążący się bezpośrednio z możliwością wypracowania zysków. Niestety, ale zakup obligacji nie może być traktowany jako koszty uzyskania przychodów. Tutaj mają zastosowanie zupełnie inne przepisy. Oznacza to, że obligacje nie będą mieć wpływu na to, jaka będzie finalna wartość dochodu do podstawy opodatkowania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 23 ust. 1 pkt 38 jasno wskazuje, że koszty uzyskania przychodów nie mogą być uwzględnione w ramach nabycia obligacji. Wszelkiego rodzaju dochody odsetkowe i dyskontowe od obligacji każda osoba fizyczna musi wykazać w deklaracji rocznej PIT-36 oraz PIT-37. Emitent obligacji zawsze jest płatnikiem, który odpowiada za pobieranie podatku od obligacji. Jeśli pozbędziesz się kupionych obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych musisz pamiętać, aby samodzielnie zadbać o rozliczenie podatku od dochodu z tego tytułu. W takich sytuacjach konieczne będzie rozliczenie przychodu w zeznaniu podatkowym PIT-38 na kolejny rok kalendarzowy.

Ile wynosi podatek od obligacji?

Podatek od obligacji to kwota 19% od uzyskanego zysku. Warto pamiętać, że opodatkowaniu podlega tylko kwota odsetek, jaka została uzyskania od czasu zakupu obligacji. Sama cena obligacji nigdy nie podlega opodatkowaniu! Wyjątkiem są obligacje dyskontowe, które zostały zakupione od przedsiębiorstwa. Wtedy musisz zapłacić podatek należny od wszystkich odsetek zgromadzonych w czasie kupna i sprzedaży obligacji.

Dla przykładu: kiedy obligacje wypracują odsetki w wysokości np. 300 złotych, będziesz zobowiązany do zapłaty podatku belki wynoszącego 19% x 300, który wyniesie 57 złotych.

Zysk od obligacji podlega pod podatek Belki, który wynosi 19%. Nie ma tu żadnego znaczenia sytuacja, gdzie zostały zakupione obligacje – podatek zawsze jest obowiązkowy, choć istnieją pewne wyjątki, które pozwalają na uniknięcie konieczności zapłaty podatku. Podatku Belki nie zapłacisz tylko w określonych sytuacjach. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 119 ustawy o podatku dochodowym zwolnione z opodatkowania 19% są dochody z tytułu odsetek od papierów wartościowych, które są emitowane przez Skarb Państwa. W tym przypadku zapłata podatku dotyczy jednak jedynie części odsetek obligacji, które zostały zakupione na rynku pierwotnym – a nie od całości.

Dochody z tytułu różnicy pomiędzy wartością zakupu a sprzedaży obligacji również są opodatkowane podatkiem Belki w wysokości 19%. Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda to w praktyce? Otóż kiedy zakupisz obligacje za kwotę 200 złotych, a następnie pozbędziesz się ich w cenie 600 złotych – zapłacisz podatek belki od kwoty 400 złotych.

Podatek od obligacji skarbowych ze spadku – co warto wiedzieć?

Jeśli chodzi o obligacje Skarbu Państwa, które zostały nabyte w ramach spadku, warto wiedzieć, że przychód z tego tytułu jest w pełni zwolniony z opodatkowania. Zapłacisz podatek Belki tylko wtedy, kiedy obligacje dotyczą tytułu dyskonta lub samych odsetek. Jako spadkobierca obligacji podlegasz pod standardowe przepisy od spadków i darowizn. Możesz jednak uniknąć konieczności płacenia podatku od darowizny, jeśli osoba, od której otrzymałeś obligacje jest Twoją najbliższą rodziną. Istotne jest to, aby przejęcie obligacji miało miejsce po 1 stycznia 2007 roku.

Zakup obligacji skarbowych – podatek w Polsce

Teraz już mniej więcej wiesz, jakie są zasady dotyczące opodatkowania zysków od obligacji. Sam zakup obligacji nigdy nie generuje obowiązku podatkowego. Oznacza to, że zarówno kiedy kupisz obligacje lub papiery wartościowe nie musisz od razu martwić się o zapłatę podatku na rzecz Urzędu Skarbowego. Jako płatnik ponosisz wydatek związany z zakupem obligacji. Niestety, nie uwzględnisz tego wydatku jako kosztów uzyskania przychodu, by zmniejszyć podstawę opodatkowania w rocznym rozliczeniu PIT. Oznacza to, że zakup obligacji nie pomniejszy Twojego przychodu, ale też nie wpłynie na finalną wartość dochodu, który podlega opodatkowaniu przez Urząd Skarbowy.

Gdzie kupić obligacje w Polsce?

Chcesz dowiedzieć się, gdzie można kupić obligacje skarbowe? Możesz to zrobić poprzez punkt sprzedaży obligacji, w oddziałach PKO Banku Polskiego, przez telefon oraz na stronie internetowej dotyczącej obligacji skarbowych. Kiedy zdecydujesz się na inwestycje w takie instrumenty finansowe, musisz wiedzieć, że obowiązek podatkowy dotyczy tylko wypracowanych zysków w ramach odsetek lub różnicy pomiędzy ceną kupna i sprzedaży obligacji. W innych sytuacjach podatek Belki nie ma zastosowania – szczególnie jeśli chodzi o obligacje.

Czy warto inwestować w obligacje?

Inwestycja w obligacje to dobry sposób, aby wypracować całkiem pokaźne zyski w stosunkowo krótkim czasie. Warto też dodać, że inwestowanie w obligacje z zyskiem najczęściej generują obowiązek podatkowy, który musisz spełnić jako inwestor. Zapłata podatku w wysokości 19% od uzyskanych odsetek nie generuje sporego wydatku, dlatego warto inwestować w obligacje w Polsce.

Jeśli masz jakiekolwiek wolne środki i chcesz je bezpiecznie zainwestować, koniecznie zapoznaj się z tym, czym są i jak działają obligacje Skarbu Państwa, bowiem obecnie są one naprawdę opłacalne. To dobry sposób, aby wypracować spore zyski i jednocześnie nie narazić się na konieczność uregulowania wysokich podatków. Dla wielu osób podatek Belki jest jednak czynnikiem, który mocno zniechęca do inwestowania w obligacje. Niestety, tego rodzaju podatku dla standardowych obligacji nie da się uniknąć, dlatego przed rozpoczęciem inwestowania zawsze warto przeanalizować wszystkie za i przeciw takiej formy inwestowania.

Podatek Belki – czy skutecznie zniechęca inwestorów do zakupu obligacji?

Niestety, wiele osób, a nawet doświadczonych inwestorów, rezygnuje z inwestycji w obligacje głównie z tego względu, iż po wypracowaniu zysków pojawia się konieczność odprowadzenia podatku Belki do Urzędu Skarbowego. Przy transakcjach na naprawdę duże kwoty okazuje się, że opodatkowanie 19% pochłania znaczną część zysków. Ostatnimi czasy pojawiają się głosy, aby zlikwidować podatek Belki, choć w tej kwestii rząd nie podjął jeszcze stanowczych kroków.

Podsumowując – podatek od obligacji to obowiązek podatkowy każdego inwestora, który po zakupie obligacji wypracuje jakiekolwiek zyski. Niezależnie od kwoty odsetek lub różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu obligacji – podatek Belki zawsze będzie jednakowy i wyniesie 19% od wypracowanych dochodów. Warto wspomnieć, że tego rodzaju opodatkowanie jest stosowane również przy innego rodzaju inwestycjach i produktach oszczędnościowych. Podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych, dotyczy również odsetek wypracowanych na lokatach i depozytach bankowych, kontach oszczędnościowych, funduszach kapitałowych, dywidend czy papierów wartościowych.

Czytaj też:
20 lat podatku Belki. Niektórzy ekonomiści nie mają wątpliwości ws. jego przyszłości
Czytaj też:
Konfederacja Lewiatan: Podatek Belki powinien zostać zlikwidowany

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także