Rodzaje funduszy inwestycyjnych – jakie występują na rynku?

Rodzaje funduszy inwestycyjnych – jakie występują na rynku?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Źródło: Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski

Fundusze inwestycyjne to nic innego, jak środki służące do inwestowania. Takie instrumenty finansowe są tworzone oraz zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, czyli TFI. Warto dodać, że na rynku występują różne rodzaje funduszy inwestycyjnych, a większość z nich ma służyć pomnażaniu kapitału oraz pełnić rolę lokaty finansowej dla inwestorów. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działają, czym są oraz jakie są popularne rodzaje funduszy inwestycyjnych? Sprawdź ten artykuł.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Zastanawiasz się, czym są w praktyce fundusze inwestycyjne dostępne w Polsce? Otóż to proste instrumenty finansowe, które są zdefiniowane w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. Można powiedzieć, że fundusz inwestycyjny to osoba prawna, która zajmuje się lokowaniem kapitału zebranego podczas nabycia jednostek uczestnictwa i certyfikatów służących inwestowaniu. Krótko mówiąc – ten instrument finansowy służy do gromadzenia środków pieniężnych każdego z inwestorów oraz lokowania ich w wybrane fundusze, np. papiery wartościowe.

Instytucją, która zarządza funduszami inwestycyjnymi w Polsce jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, czyli w skrócie TFI. Warto też dodać, iż ta zarządzająca spółka akcyjna posiada niezbędne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takowej działalności.

Uwaga! Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje pewnego zysku. Musisz wiedzieć, że mimo prostych zasad działania zyski wcale nie są pewne. Dla zasady – im wyższy będzie wzrost wartości papierów wartościowych, tym wyższe będą zyski inwestorów.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych – jakie wyróżniamy?

W Polsce wyróżniamy takie rodzaje funduszy inwestycyjnych, jak:

 • FIO – Fundusze Inwestycyjne Otwarte,
 • SFIO – Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte,
 • FIZ – Fundusze Inwestycyjne Zamknięte.

To podstawowy podział inwestycyjnych instrumentów finansowych w postaci funduszy. Jeśli chodzi o pierwszą opcję, czyli FIO, warto dodać, że inwestor w tym przypadku nabywa jednostkę uczestnictwa, ale ta nie może być przedmiotem obrotu, czyli nie można jej odsprzedać innemu inwestorowi. Warto też zaznaczyć, iż jednostki podlegają dziedziczeniu, a także mogą być przedmiotem zastawu.

Decydując się na zainwestowanie w Fundusze Inwestycyjne Otwarte, będziesz mieć sporą kontrolę nad swoim zainwestowanym kapitałem, a w razie potrzeby możesz żądać natychmiastowego odkupienia od TFI jednostki uczestnictwa. W kwestiach formalnych, portfel inwestycyjny FIO obejmuje: papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe i inne instrumenty dla funduszy inwestycyjnych.

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte działają na nieco innych zasadach, choć również są odmianą funduszu otwartego. Zasada działania polega na tym, iż fundusz przeznaczony jest tylko dla wybranej grupy inwestorów i instytucji.

Ostatnia grupa funduszy to FIZ, czyli fundusze zamknięte. Dostęp do takich instrumentów inwestycyjnych mają tylko ściśle określone grupy inwestorów. W tym przypadku FIZ musi stale posiadać środki potrzebne do ewentualnej spłaty uczestników funduszu. Istotne jest to, że wycena certyfikatów odbywa się tutaj raz na kwartał, natomiast do uczestnictwa w FIZ należy zapisać się tylko w określonym czasie lub nabyć certyfikat inwestora.

Jak wybrać idealny fundusz inwestycyjny? Podpowiadamy!

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób wybrać najlepszy dla siebie fundusz inwestycyjny? Wbrew pozorom jest to dość proste. Wystarczy, że:

 • dokładnie poznasz politykę wybranego funduszu oraz jego instrumenty inwestycyjne,
 • ocenisz prognozowane zyski i ryzyko związane z zainwestowaniem w fundusz,
 • dopasujesz portfel inwestycyjny do swoich potrzeb.

Zanim wybierzesz własną drogę inwestowania, musisz wiedzieć, że fundusze dzielimy też na cztery podstawowe grupy, a mianowicie:

 1. Pieniężne – tutaj inwestycji podejmuje się głównie w papiery wartościowe, gdzie oczekiwane zyski są nieco ograniczone.
 2. Dłużne – w tym przypadku inwestowanie polega na obligacjach, gdzie oczekiwania zysków są już nieco większe niż dla funduszy pieniężnych.
 3. Mieszane – można w nich inwestować jednocześnie w akcje, jak i obligacje.
 4. Akcyjne – większość udziałów w portfelu inwestycyjnym mają akcje, a dzięki czemu oczekiwane zyski netto są największe ze wszystkich rodzajów funduszy.

Zanim wybierzesz konkretny fundusz do inwestowania, musisz wiedzieć, że fundusze inwestycyjne to nic innego, jak forma zbiorowego inwestowania w celu wypracowania zysków. Im lepiej ulokujesz swój kapitał, tym większe będziesz mieć szanse na osiągnięcie oczekiwanego zysku.

Pozostałe rodzaje funduszy inwestycyjnych – co jeszcze warto wiedzieć?

Na polskim rynku występują różne rodzaje funduszy inwestycyjnych. Chcesz wiedzieć, jakie są dostępne dla inwestorów oprócz tych, które zostały już wymienione? Oto kilka ciekawych opcji:

 • fundusze nieruchomości – dotyczą lokowania aktywów w nieruchomości pośrednio lub bezpośrednio, aby osiągnąć dochody z tytułu najmu,
 • fundusze surowców – w tym przypadku lokowanie kapitału związane jest z rynkiem surowcowym, a aktywami są tutaj surowce,
 • fundusze sekurytyzacyjne – tutaj lokuje się aktywa w jednolite pule wierzytelności przynoszące stałe zyski.

A może chcesz dowiedzieć się, gdzie znaleźć najciekawsze fundusze inwestycyjne i jak zacząć zarabiać? Poniżej znajdziesz kilka kluczowych zasad, które pomogą Ci rozpocząć karierę inwestora.

 1. W pierwszej kolejność jasno określ swoją ścieżkę inwestycyjną. Oznacza to, że musisz wybrać dystrybutora, by mieć pewność, że fundusz jest odpowiednio dobrany do Twoich potrzeb pod względem ryzyka oraz horyzontu czasowego z prognozowanymi zyskami.
 2. Pamiętaj! Im dłuższy horyzont ryzyka, tym lepiej. Zyskasz większe szanse na realne osiągnięcie zysków.
 3. Spadki to okazja do zakupów, natomiast nigdy nie warto ulegać emocjom.
 4. Dywersyfikuj swoje działania – musisz być obecny na kilku rynkach inwestycyjnych jednocześnie. Tylko w ten sposób realnie ocenisz opłacalność swoich działań.
 5. Zwracaj uwagę na płynność funduszu inwestycyjnego oraz nie kieruj się wyłącznie danymi historycznymi.

Kto powinien postawić na fundusze inwestycyjne? Jak to zrobić w praktyce?

Osoba fizyczna oraz prawna może zostać uczestnikiem dowolnie wybranego funduszu inwestycyjnego. Warto jednak wiedzieć, że udział w inwestycji może wziąć, np. cała gmina lub pojedynczy obywatel. To najważniejsza zasada, jaką kierują się fundusze inwestycyjne. Gromadzenie drobnych inwestorów powoduje, że Ci z czasem stają się mocnymi graczami na rynku. Co to oznacza? Jeśli prowadzisz małą działalność i masz kapitał do zainwestowania, koniecznie zainteresuj się funduszami.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest dość proste. W Polsce działa wiele banków i TFI, które mają w swojej ofercie fundusze do inwestowania. Jeśli chcesz zacząć inwestować, musisz przede wszystkim założyć nowy rejestr i dokonać stosownej wpłaty kapitału. Zrobisz to poprzez:

 • oddziały bankowe,
 • biura maklerskie,
 • własne punkty sprzedaży TFI,
 • online poprzez strony TFI i platformy inwestycyjne.

Praktycznie większość popularnych banków w Polsce umożliwia inwestowanie swoich wolnych środków w fundusze inwestycyjne.

Kiedy kupić, a kiedy sprzedać fundusze inwestycyjne?

Jeśli chcesz kupić fundusze inwestycyjne, najlepiej zrób to wtedy, kiedy są najtańsze. Wiedza na temat tego, gdzie kupować i sprzedawać fundusze jest bardzo ważna, gdyż to podstawowy czynnik pozwalający na wypracowanie realnych zysków. Niewielkie wpłaty na fundusze warto realizować zawsze. Jeśli jednak myślisz o nieco większej wpłacie – zastanów się dwa razy, gdyż wiąże się to ze znacznie większym ryzykiem. Kiedy wartości jednostek spadną może okazać się, że odpracowanie straty będzie praktycznie niemożliwe, a na pewno zajmie sporo czasu.

Lokowanie pieniędzy w funduszach akcyjnych to dobry pomysł, ale dopiero wtedy, kiedy na giełdzie pojawiają się wzrosty. Zainwestuj dodatkowe środki po okresie bessy, a na pewno zauważysz pierwsze zyski w stosunkowo krótkim czasie. Gdy wartości akcji znacznie wzrosną – Ty wypracujesz pokaźne zyski pozbywając się ich w wyższych cenach. Aby zaplanować dobrze swoje działania i podejmować właściwe decyzje inwestycyjne, koniecznie musisz stale analizować rynek oraz przewidywać wahania na giełdzie.

Fundusze inwestycyjne – wady i zalety

Fundusze inwestycyjne mają wiele zalet takich, jak:

 • opcję korzystania z pomocy specjalistów z doświadczeniem,
 • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego,
 • wysoki poziom efektywności w dłuższym czasie,
 • płynność inwestowania,
 • bezpieczeństwo prowadzenia działań (ale ryzyko straty).

Oczywiście istnieją też pewne wady takich instrumentów inwestycyjnych:

 • spore ryzyko związane z inwestowaniem,
 • konieczność ponoszenia kosztów zarządzania funduszem inwestycyjnym,
 • czasowa blokada kapitału zainwestowanego w akcje,
 • wiele opłat dodatkowych, np. koszty manipulacyjne,
 • konieczność odprowadzania podatków w US od wypracowanych zysków.

Czytaj też:
Co to jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych i jak działa?
Czytaj też:
Niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty – co to jest?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także