Urlop dla poratowania zdrowia. Czy urlop zdrowotny jest płatny?

Urlop dla poratowania zdrowia. Czy urlop zdrowotny jest płatny?

Nauczyciel, zdjęcie ilustracyjne
Nauczyciel, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pexels / Pixabay

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje m.in. nauczycielom. Niewiele osób wie, że nie jest to jedyna grupa zawodowa uprawniona do skorzystania z tego rodzaju urlopu. W Polsce z tego rodzaju urlopu mogą skorzystać m.in. prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy czy pracownicy naukowi PAN. Zwykle jednak hasło „urlop zdrowotny” kojarzymy z nauczycielami.

Kiedy nauczyciel może wykorzystać urlop dla poratowania zdrowia?

Z urlopu dla poratowania zdrowia nie mogą skorzystać początkujący nauczyciele. Aby pedagog mógł wziąć wolne w celach zdrowotnych, powinien przepracować co najmniej siedem lat na pełen etat. Jeśli posiada taki staż i chce skorzystać z urlopu, musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Dyrektor powinien skierować go na badania do medycyny pracy.

Z jakich powodów jest przyznawany urlop dla poratowania zdrowia?

Nie ma przepisów, które określiłyby z jakimi chorobami można starać się o urlop dla poratowania zdrowia. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, urlop zdrowotny jest przyznawany:

  • z powodu choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej
  • choroby, do której powstania przyczyniły się czynniki środowiska pracy
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

Na jaki okres czasu jest przyznawany urlop dla poratowania zdrowia?

O tym, czy nauczyciel lub przedstawiciel innej grupy zawodowej powinien skorzystać z urlopu zdrowotnego, decyduje lekarz medycyny pracy. To on również określa, jaki powinien być wymiar urlopu. Maksymalny wymiar jednorazowego urlopu może wynosić rok. Z urlopu na poratowanie zdrowia można jednak korzystać kilka razy, maksymalnie przez 3 lata.

Czy urlop zdrowotny jest płatny?

Urlop zdrowotny jest płatny. W czasie urlopu nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie podstawowe i dodatek za wysługę lat. Jeśli urlop trwa dwanaście miesięcy, traci jedynie prawo do trzynastego wynagrodzenia.

Czytaj też:
Nauczycieli nie stać na wakacje. Połowa zostaje w domu
Czytaj też:
MEN zapowiada dużą reformę edukacji. Obecne zmiany to tylko „kosmetyka”