Komu należy się urlop okolicznościowy i jak z niego skorzystać?

Komu należy się urlop okolicznościowy i jak z niego skorzystać?

Urlop okolicznościowy
Urlop okolicznościowyŹródło:Shutterstock
Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikom na skutek niespodziewanych okoliczności. Kiedy można z niego skorzystać i w jakim wymiarze?

Urlop okolicznościowy należy się pracownikom w sytuacji wyjątkowych wydarzeń w ich życiu. Zaliczają się do nich nie tylko sytuacje pozytywne jak narodziny dziecka czy ślub, ale i trudne, jak pogrzeb.

Co to jest urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to zwolnienie od pracy, przysługujące osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę. Mogą z niego skorzystać wszyscy pracownicy w sytuacjach nieprzewidzianych lub wyjątkowych po ówczesnym zawiadomieniu pracodawcy. Czasem takie sytuacje można zaplanować (np. ślub), najczęściej jednak mają one charakter nagły.

Komu należy się urlop okolicznościowy?

Z urlopu okolicznościowego mogą skorzystać wszyscy pracownicy etatowi niezależnie od tego, jak długo są zatrudnieni w firmie.

Wymiar urlopu okolicznościowego

Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. Niewykorzystany nie przechodzi on jednak na kolejny rok. Wymiar urlopu okolicznościowego wynosi:

  • 2 dni – w sytuacji ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy
  • 1 dnia – w sytuacji ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Czy pracodawca może odmówić urlopu okolicznościowego?

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi urlopu okolicznościowego, niezależnie od tego, kiedy pracownik poinformuje go o konieczności zwolnienia od pracy. Jeśli pracownik dzwoni rano z wiadomością, że nie stawi się w pracy, ponieważ w jego życiu prywatnym doszło do dramatycznego wydarzenia (np. śmierci osoby bliskiej), pracodawca musi udzielić mu urlopu okolicznościowego.

Czytaj też:
Co dzieje się z urlopem przy zmianie pracy?
Czytaj też:
Urlop tacierzyński. Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego?