Czym jest umowa o pracę na czas określony i jak długo może obowiązywać?

Czym jest umowa o pracę na czas określony i jak długo może obowiązywać?

Umowa o pracę
Umowa o pracę Źródło:Fotolia / tecnofotocr

Umowa o pracę na czas określony to zwykle forma umowy, którą pracodawca zawiera z pracownikiem na początku współpracy. Określa ona termin, w którym stosunek pracy wygaśnie, jeśli pracodawca nie zawrze z pracownikiem nowej umowy. Jakie są zasady współpracy na umowę o pracę?

Co to jest umowa o pracę na czas określony?

Umowa o pracę na czas określony to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą regulowanej przez Kodeks Pracy. Ustala ona zatrudnienie na podstawie stosunku pracy na konkretny okres czasu, np. na rok. W umowie znajdują się także wszystkie informacje na temat stanowiska oraz obowiązków pracownika.

Jak długo może obowiązywać umowa o pracę na czas określony?

Do 2016 roku prawo nie określało limitów czasu obowiązywania umów o pracę na czas określony. Na skutek tego niektóre firmy wykorzystywały ten rodzaj zatrudnienia, by w nieskończoność przedłużać pracownikom umowy terminowe. Dziś sytuacja wygląda inaczej, a pracodawca nie może tak postępować. Umowy o pracę na czas określony są dokładnie opisane i zakłady pracy muszą stosować się do obowiązujących przepisów.

Umowa o pracę na czas określony zawarta przez tego samego pracodawcę i pracownika nie może być zawarta na dłużej niż 33 miesiące. Każdy pracownik może maksymalnie otrzymać 3 umowy na czas określony. Po tym czasie musi dostać umowę o pracę na czas nieokreślony, która gwarantuje mu najlepszą ochronę i najdłuższy okres wypowiedzenia (3 miesiące).

Ponowne zatrudnienie pracownika na umowę na czas określony

Co ciekawe, przepisy mówią jasno, że termin 33 miesięcy obowiązuje nie tylko w przypadku pracowników, którzy zachowują ciągłość zatrudnienia, ale również wobec tych, którzy podejmują ponowną współpracę z pracodawcą po jakimś czasie. Jeśli więc ktoś pracował w firmie X, później podjął pracę do konkurencji, ale po pewnym czasie zdecydował, że jednak wróci do firmy X, umowy na czas określony nie będą naliczały mu się od nowa.

W takiej sytuacji pracodawca musi sprawdzić przez jaki czas wcześniej dana osoba pracowała w firmie i zaproponować umowę na czas określony tylko do momentu, w którym pracownik ten nie przekroczy łącznie 33 miesięcy zatrudnienia na umowie terminowej. Później musi zaproponować mu umowę o pracę na czas nieokreślony.

Czytaj też:
Tyle zarabialiśmy w listopadzie. A właściwie – kto zarabiał?
Czytaj też:
Nowy urlop dla nauczycieli. Kto może z niego skorzystać?