Urlop tacierzyński. Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Urlop tacierzyński. Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Urlop tacierzyński
Urlop tacierzyńskiŹródło:Shutterstock
Urlop tacierzyński przysługuje wszystkim ojcom w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Kto może z niego skorzystać i jakich formalności należy dopełnić?

Urlop tacierzyński, inaczej ojcowski, przysługuje wszystkim ojcom, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem. Udzielany jest na wniosek pracownika, ale można go wykorzystać tylko w konkretnym terminie.

Co to jest urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński to urlop dedykowany ojcom. Może z niego skorzystać każdy ojciec zatrudniony w ramach umowy o pracę, niezależnie od tego, czy w tym samym czasie mama dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. Większość ojców wykorzystuje urlop tacierzyński w pierwszych tygodniach po narodzinach dziecka.

Ile wynosi urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński wynosi 14 dni. Liczba dni nie zmienia się niezależnie od tego, czy urodzi się jedno, dwoje czy więcej dzieci. Jest ona stała i w każdym przypadku wynosi 2 tygodnie.

Urlop tacierzyński – zasady

Urlop tacierzyński można wykorzystać w ciągu pierwszych 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Takie zmiany wprowadzono w Kodeksie pracy w 2023 roku, co wynika z regulacji unijnych. Do 2023 roku ojcowie mieli 24 miesiące na wykorzystanie urlopu tacierzyńskiego.

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć wniosek u pracodawcy nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów:

  • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka
  • oświadczenia pracownika – ojca o tym, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części

Urlop ojcowski można podzielić, nie trzeba korzystać z niego jednorazowo.

Urlop tacierzyński a adopcja

Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać również ci ojcowie, którzy przysposobili dzieci. Mają na to również 12 miesięcy od momentu uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. W takiej sytuacji do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego należy dołączyć kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka.

Ile płatny jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski jest 100 procent płatny. Pracownik, który korzysta z dni wolnych, by sprawować opiekę nad dzieckiem, otrzyma pełne wynagrodzenie.

Czytaj też:
Dłuższy urlop rodzicielski i większe zabezpieczenie etatu. Rząd przygotowuje zmiany w kodeksie pracy
Czytaj też:
Będzie dłuższy urlop ojcowski. Maląg: Proces ruszy na początku roku