Nowe technologie i szerokie horyzonty dla utalentowanych studentów – ruszył program Seeds For The Future

Nowe technologie i szerokie horyzonty dla utalentowanych studentów – ruszył program Seeds For The Future

Ruszył program Seeds For The Future dla utalentowanych studentów
Ruszył program Seeds For The Future dla utalentowanych studentów Źródło: Unsplash / Brooke Cagle
Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) stały się kluczowymi motorami wzrostu dla wielu branż. O tym, jak to ważny i ciekawy obszar ze styku nauki i biznesu, będą mogli przekonać się uczestnicy programu Seeds For The Future. Nabór do programu, nad którym patronat medialny objął tygodnik „Wprost”, potrwa do 27 października.

Sztandarowy projekt edukacyjny firmy Huawei realizowany globalnie, pozwala zdobywać studentom nową wiedzę dotyczącą obszaru ICT i rozwijać kontakty międzykulturowe. Najzdolniejsi mają też szansę na cenne nagrody rzeczowe od Huawei.

Specjaliści ICT poszukiwani

Rozwój branży ICT znacznie przyśpieszył. Nowe technologie są dziś obecne w niemal wszystkich dziedzinach życia. Pociąga to za sobą konieczność intensywnego kształcenia w zakresie nowych technologii i obszarów nauki, takich jak sztuczna inteligencja, sieci 5G, chmury danych i cyberbezpieczeństwo. Jako lider w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych Huawei angażuje się w promowanie rozwoju branży i edukacji ICT, by zapewnić długoterminową równowagę gospodarczą, społeczną i środowiskową. Program Seeds For The Future to najważniejszy projekt edukacyjny firmy, prowadzony od 2008 roku. Współpracując m.in. z lokalnymi władzami i organizacjami edukacyjnymi Huawei pomaga rozwijać się lokalnym talentom.

Dzięki programowi możemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie ICT w globalnym środowisku biznesowym, przekazując ją młodym ludziom z różnych krajów i przyczyniając się do globalnego postępu w branży ICT. Staramy się również zbudować pomost między wiedzą zdobytą na zajęciach na uczelni, a umiejętnościami praktycznymi wymaganymi w branży oraz usprawnić transfer wiedzy – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska

Program Seeds For The Future to najważniejszy projekt edukacyjny firmy Huawei, prowadzony od 2008 roku

Cenna wiedza, nowe kontakty, nowoczesny sprzęt do wygrania

Udział w projekcie to nie tylko szansa na zdobycie cennej wiedzy od światowych ekspertów i praktyków branży, ale też okazja do doświadczenia wirtualnej komunikacji międzykulturowej, w ramach międzynarodowego networkingu, oraz nawiązania unikalnych kontaktów naukowo-biznesowych. Jak pokazują doświadczenia uczestników wcześniejszych edycji projektu, udział w Seeds For The Future może być także początkiem kariery w branży IT.

– Talent ma kluczowe znaczenie dla wzrostu i rozwoju każdej branży. Szybko rozwijająca się dziedzina ICT znacznie zmieniła modele biznesowe i wymagania klientów. W rezultacie w całym ekosystemie istnieje mnóstwo miejsc pracy dla utalentowanych specjalistów, którzy potrafią sprostać wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową. Wierzę, że dzięki Seeds For The Future wielu młodych, utalentowanych ludzi odkryje swoje możliwości i pasję do tej dziedziny wiedzy, budując podwaliny do swojej przyszłej kariery w obszarze technologii – stwierdza Ryszard Hordyński.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w cyklu szkoleń i warsztatów online obejmujących tematykę m. in. chmury danych, AI, 5G czy Internetu Rzeczy, a także w szkoleniach z przywództwa czy zajęciach kulturowych z rówieśnikami z całego świata.

Udział w Seeds For The Future może być początkiem kariery w branży IT

Otwarta formuła online tegorocznej edycji umożliwia aplikowanie do projektu wszystkim studentom kierunków związanych z ICT, inżynierią, technologiami i matematyką. Także studenci z innych kierunków, zainteresowani branżą IT i kulturą Chin, są przez organizatorów zaproszeni do aplikowania, aby lepiej zrozumieć technologie i digitalizację w kontekście międzydyscyplinarnym. Dla dziesięciu najlepszych uczestników zostały przewidziane nagrody w postaci nowoczesnego sprzętu, m.in. laptopów, tabletów i smartwatch’y marki Huawei.

Jak aplikować?

Aplikacja do projektu obejmuje przygotowanie CV, potwierdzenia średniej ocen oraz listu motywacyjnego w formie pisemnej (400-600 słów) i/lub maksymalnie dwuminutowego video, przedstawiającego kandydata. Dodatkowo (nieobowiązkowo) można załączyć do zgłoszenia inne, uzupełniające materiały (np. artykuły, dyplomy). Zgłoszenia przyjmują Opiekunowie Projektu wyznaczeni przez władze Uczelni biorących udział w projekcie, komplet dokumentów można także przesłać na adres: [email protected]. Zgłoszenia będą przyjmowane do 27 października br. (do godziny 15:00).

Szczegóły dotyczące programu Seeds For The Future można znaleźć na stronie https://seedsforthefuture.pl/ oraz na fanpagehttps://www.facebook.com/SeedsfortheFuturePolska.

Czytaj też:
Randka z pracodawcą