Alert RCB dla uchodźców z Ukrainy. Trafi do wszystkich, którzy przekroczą granicę

Alert RCB dla uchodźców z Ukrainy. Trafi do wszystkich, którzy przekroczą granicę

Uciekający przed wojną Ukraińcy
Uciekający przed wojną UkraińcyŹródło:Newspix.pl / ABACA/NEWSPIX
Po przekroczeniu granicy z Polską Ukraińcy otrzymają specjalny alert RCB, w której znajdzie się link do strony Urzędu ds. Cudzoziemców. Zawarte są na niej podstawowe informacje dla uciekających przed konfliktem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że Ukraińcy, którzy przekraczają granicę z Polską, otrzymają komunikat o następującej treści: „Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski”. Link odsyła do strony Urzędu ds. Cudzoziemców. Komunikat wyświetli się w dwóch językach: polskim i angielskim. Brak języka ukraińskiego może być niedopatrzeniem, które zostanie wkrótce usunięte.

Urząd ds. Cudzoziemców przypomina, że do Polski zostaną wpuszczeni wszyscy Ukraińcy, którzy uciekają przed wojną. Jeśli po przekroczeniu granicy potrzebują pomocy np. w znalezieniu zakwaterowania, otrzymają ją w punkcie recepcyjnym przy przejściu granicznym. Otrzymają tak również ciepły posiłek, napoje, podstawową opiekę medyczną.

twitter

Wojna na Ukrainie. Jak wjechać do Polski?

Obywatele Ukrainy mogą wjechać do Polski na podstawie:

·ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;

·wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

·wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

·posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

·wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

·zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Czytaj też:
Wojna na Ukrainie. Miasta deklarują pomoc i przyjęcie uchodźców