Co jest "Internetem zaufania"

Co jest "Internetem zaufania"

Dodano:   /  Zmieniono: 
internet zaufania
internet zaufania
W raporcie IMF - Międzynarodowego Funduszu Walutowego - autorzy skupiając się na Blockchainie i Bitcoinie, opisali co sprawia, że waluta i cała technologia jest bardzo wartościowa i "Internetem zaufania".

“Wydobycie bloku wymaga mnóstwo mocy obliczeniowej” (służącej do autoryzacji transakcji). Jak wyjaśniają - "najważniejsze jest współzawodnictwo górników" (osób posiadających sprzęt potwierdzający płatności). Rozwiązany został tzw. problem Bizantyjskich Generałów, polegający na tym, że nigdy wcześniej w historii nie istniał łatwy sposób na ustalenie decyzji podjętej przez 3 niezależne od siebie podmioty bez udziału tzw. zaufanej trzeciej strony, czyli zaufanego pośrednika (podmiotu centralnego).

Bitcoin łącząc podejście peer-to-peer z bezpieczeństwem kryptograficznym, stał się pierwszą cyfrową walutą która zdobyła rynek, po kilku latach - gdy podejmowano wcześniej wiele nieudanych scentralizowanych prób (LibertyReserve czy e-gold), wreszcie osiągnięty został sukces”. W raporcie podkreślono, że nie istnieje coś takiego jak "sam blockchain". Blockchain pozbawiony jednostki jaką jest bitcoin, przenoszącej wartość i będącej zapłatą za pracę (autoryzację płatności) nie będzie funkcjonował.

Autorzy sugerują, że blockchain’y będą rozwijane w wielu branżach i używane przez miliony prywatnych firm i podmiotów oraz administrację rządową, a bitcoiny nie staną się konkurencją dla Banków. Bitcoin początkowo nazywany "stworzonym aby unikać banków" może stać się pomocny ich unowocześnieniu i podniesieniu ich bezpieczeństwa. W opracowaniu IMF zawartych zostało kilka wypowiedzi przedstawicieli sektora bankowego, jednakże wszystkie zawierały opinię, jakoby banki nie były zagrożone bitcoinem jako konkurentem.

Grafika z artykułu IMF porównująca blockchain z obecnym scentralizowanym systemem bankowym.

“Niektórzy pytają czy bitcoin i inne aplikacje blockchainowe są w stanie osłabić politykę monetarną i stabilność finansową systemu? My uważamy, że nie ma takiego ryzyka.” 

- Adriano i Monroe w raporcie IMF

Dyrektor IMF Christine Lagarde na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, w Szwajcarii przedstawiła prezentację zatytułowaną “Cyfrowe waluty: wstępne ustalenia”. Coroczne zamknięte spotkanie zrzesza światowych liderów ze 189 krajów członkowskich oraz prezesów 1000 największych firm należących do stowarzyszenia, jak również wybranych reprezentantów świata nauki, organizacji pozarządowych, przywódców religijnych i media.

Lagarde zaprezentowała swój referat podczas panelu nazwanego “Transformacja Finansów”. Jej przemówienie i towarzyszące dokumenty zapewniły przegląd cyfrowych walut, ich działania i miejsca jakie zajmują w systemach krajowych i międzynarodowych.

“Cyfrowe waluty i technologie leżące u ich podstaw mogą zapewnić szybsze i tańsze usługi finansowe i stać się potężnym narzędziem dla pogłębiania inkluzji finansowej w rozwijającym się świecie” 

- Christine Lagarde, Dyrektor wykonawczy IMF

Znacząca część raportu odnosi się do proponowanego ustawodawstwa i zmian politycznych, potrzebnych do przyjęcia cyfrowych walut. Lagarde postanowiła je omówić  i pokazać płynące z nich korzyści - takie jak m.in.: ograniczenie kosztów, umożliwienie stworzenia zdecentralizowanych baz danych dla niemalże dowolnych zastosowań orazułatwienie dostępu do usług bankowych i finansowych podmiotom z całego świata, bez ograniczeń regionalnych czy politycznych. Przelewy, rejestry kredytowe i gruntowe, infrastruktura płatności i transakcji walutowych, papiery wartościowe i inne aktywa które byłyby ulepszone przez użycie blockchaina znalazły się wśród wielu innych przykładów. Lagarde stwierdziła w swoim wystąpieniu, że “technologie walut cyfrowych rokują nadzieje większej integracji finansowej i obniżenia kosztów przekazów pieniężnych”. IMF nie jest jedyną instytucją finansową, która mówi o wdrażaniu technologii blockchain. Prezes FED - Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, Janet Yellen zwołała spotkanie branży FinTech, podczas którego zarekomendowała bankom do przyśpieszenie badań nad nowymi technologiami finansowymi, szczególnie akcentując bitcoin, blockchain i inne technologie rozproszonych rejestrów (DLT).

Nie może już być żadnych wątpliwości, że najważniejsze organizacje i urzędy na świecie, których działanie mogłoby być zakłócone poprzez wykorzystanie Bitcoinów są już świadome istnienia i działania tej technologii. Niespodziewanie bardzo pozytywne przyjęcie całej branży skupionej wokół blockchain pokazuje, że IMF dał cyfrowym walutom i zdecentralizowanym systemom finansowym mocne zielone światło i przyznano więcej czasu aby technologia mogła się rozwinąć zanim zostanie spowolniona regulacjami. Więcej o tym temacie, branży FinTech i Blockchain mogą państwo usłyszeć podczas comiesięcznego spotkania Warsaw Block:

https://www.facebook.com/events/1369847873032104/

Autorzy: Grant Blaisdell i Maciej Ziolkowski od Coinfirm.io

 0

Czytaj także