Polski sektor kosmiczny tworzy ok. 400 firm. Ambitne plany na przyszłość

Polski sektor kosmiczny tworzy ok. 400 firm. Ambitne plany na przyszłość

Kosmos
Kosmos Źródło:Shutterstock / KV4000
Obecnie polski sektor kosmiczny obejmuje około 400 firm i instytucji, z których ponad połowa regularnie współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Zwiększenie składki członkowskiej oraz zawarcie nowych porozumień z ESA w ubiegłym roku przyczyni się do zacieśnienia tej współpracy w nadchodzących latach.

Dzięki temu polskie firmy otrzymają znaczący impuls do rozwoju, co wpłynie na innowacyjność całej gospodarki. Obecnie trwają prace nad rewizją kluczowych dokumentów strategicznych dla sektora, które będą wspierać rozwój branży i pozyskiwanie finansowania dla nowych projektów.

– Zwiększyliśmy naszą składkę do ESA, co pobudza realizację Polskiej Strategii Kosmicznej i zaangażowanie polskich podmiotów gospodarczych w szeroko rozumiany sektor kosmiczny. Liczba tych podmiotów stale rośnie, a ich przedsięwzięcia stają się coraz bardziej ambitne – mówi Waldemar Sługocki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Polska dołączyła do ESA w 2012 roku, co znacznie przyspieszyło rozwój krajowego sektora kosmicznego. Polskie podmioty uczestniczą w europejskich programach kosmicznych, a naukowcy zyskują nowe kontakty, wsparcie finansowe i dostęp do infrastruktury ESA. Polscy inżynierowie i naukowcy brali udział w europejskich misjach kosmicznych takich jak Cassini-Huygens, Rosetta czy Solar Orbiter. W planach są kolejne misje, m.in. Proba-3, Prospect, Exo Mars, Comet Interceptor i Athena. Aparatura dostarczona przez polskie firmy została wykorzystana w ponad 80 misjach kosmicznych ESA i NASA.

W ubiegłym roku Polska zwiększyła składkę członkowską na lata 2023–2025 o 295 mln euro i podpisała z ESA porozumienia dotyczące kolejnych programów wspierających rozwój sektora. Nowa współpraca obejmuje staże w ESA dla polskich absolwentów, budowę satelitów obserwacyjnych oraz nowe kontrakty dla polskich firm. Polscy astronauci mają wziąć udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) zaplanowanej na jesień 2024 roku, podczas której przeprowadzą eksperymenty przygotowane przez polskich inżynierów i naukowców. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przeznaczyło na działania w ramach ESA 360 mln euro, z czego ponad 90% tej kwoty wróci do polskich firm i instytucji naukowych.

– Zwiększenie składki skutkuje rosnącym udziałem polskich przedsiębiorstw w programach ESA. Budują one konsorcja, zdobywają know-how i doświadczenie, co pozwala im realizować coraz bardziej zaawansowane technologicznie projekty – dodaje Sługocki.

Polski sektor kosmiczny, składający się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz instytutów, zatrudnia około 15 tys. osób. Kontrakty zdobyte przez polskie firmy przekraczają 140 mln euro. Specjalizują się one w dziedzinach takich jak robotyka, sterowanie, optyka, systemy komunikacyjne dla satelitów, czujniki naukowe oraz oprogramowanie kosmiczne i naziemne. W Polsce działają również oddziały kluczowych europejskich firm kosmicznych oraz przedsiębiorstwa z branży ICT i lotniczej.

– Branża kosmiczna, wcześniej często niedoceniana, jest ważna ze względu na potencjał innowacyjny i konkurencyjność polskiej gospodarki. Ma także istotne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie. Dlatego chcemy przeznaczać na nią więcej środków, nie tylko we współpracy z ESA, ale także poprzez działania ministra obrony i ministra nauki – podkreśla wiceminister rozwoju i technologii.

Rozwój technologii kosmicznych wpływa na wiele obszarów życia codziennego, takich jak bezpieczeństwo, nawigacja satelitarna czy medycyna, gdzie wykorzystuje się technologie opracowane na potrzeby misji kosmicznych.

– Rozwiązania stosowane w sektorze kosmicznym są często adaptowane w innych branżach. Polska Strategia Kosmiczna promuje firmy podwójnego zastosowania, działające zarówno w sektorze cywilnym, jak i obronnym – mówi Sługocki.

Polska Strategia Kosmiczna z 2017 roku wyznacza strategiczne kierunki rozwoju sektora oraz narzędzia wsparcia. Obecnie jest ona w trakcie rewizji, podobnie jak Krajowy Program Kosmiczny. Prace te prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną i przedsiębiorcami sektora kosmicznego.

– Jesteśmy otwarci na współpracę, ponieważ ramy funkcjonowania sektora kosmicznego muszą być podyktowane przez przedsiębiorców, którzy go budują – podkreśla wiceminister rozwoju i technologii.

Opracował:
Źródło: newseria.pl