Temat: KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź

Kopalnia "Rudna"
Kopalnia "Rudna" / Źródło: KGHM
KGHM Polska Miedź S.A. to spółka strategiczna i jedna z największych polskich spółek skarbu państwa. Jest także jednym z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie.

Głównymi produktami KGHM Polska Miedź S.A. są miedź rafinowana, walcówka miedziana, wlewki okrągłe i srebro rafinowane.

Powstanie KGHM Polska Miedź S.A.

Po 1949 r. reaktywowano kopalnie „Lena”, „Konrad” i „Nowy Kościół” w tzw. Starym Zagłębiu Miedziowym. W 1951 r. rozpoczęto budowę Huty Miedzi w Legnicy, która miała wytapiać miedź w rudy wydobywanej w tych kopalniach. Pierwsze obiekty oddano do użytku w 1953 r., a w grudniu tego roku huta rozpoczęła działalność. W lipcu 1959 r. hutę przekazano do eksploatacji.

W 1957 r. inż. Jan Wyżykowski odkrył główne pokłady rudy miedzi w okolicach Lublina i Polkowic na głębokości 655-658 metrów.

W 1960 r. utworzono w Lubinie przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Zakłady Górnicze „Lubin w budowie”. W 1961 r. przekształcono je w Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, którego zadaniem było wydobycie i przetwórstwo miedzi wydobytej z tych złóż. Wtedy też w skład KGHM wcielono kopalnie miedzi „Lena” i „Konrad”.

W 1968 r. ukończono budowę kopalń „Lubin” i „Polkowice” oraz modernizację Huty Legnica. W tym samym roku należący do kopalni Lubin ZMP wyprodukował pierwszy koncentrat. W 1969 r. podjęto decyzję o rozbudowie Huty Miedzi „Głogów”. Pod koniec lat 60. w miejscowości Rudna odnaleziono kolejne złoża miedzi, a w latach 1969-1974 wybudowano kopalnię „Rudna” – największą kopalnię KGHM.

W 1971 r. do eksploatacji przekazana została Huta Miedzi „Głogów”.

W 1991 r. przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa – KGHM Polska Miedź S.A. 12 września 1991 r. spółka została wpisana do rejestru handlowego, a Kombinat został wykreślony z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Także w 1991 r. uruchomiono biuro w Londynie.

W 1993 r. uruchomiono Wydział Metali Szlachetnych Huty Miedzi „Głogów”. Produkuje on srebro rafinowane, złoto, szlam palladowo-platynowy oraz selen.

W styczniu 1996 r. w wyniku połączenia kopalń „Polkowice” i „Sieroszowice” utworzono Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”.

W czerwcu 1997 r. przeprowadzona została oferta publiczna akcji KGHM Polska Miedź S.A., w ramach której Skarb Państwa zbył 32,8 proc. akcji Spółki. Od lipca 1997 r. akcje KGHM Polska Miedź S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W listopadzie 1998 r. wydzielono ze struktury i powołano Oddział Zakład Wzbogacania Rudy.

KGHM Polska Miedź S.A. w XXI wieku

W 2005 r. rozpoczęto budowę szybu SW-4, który jest niezbędny do uruchomienia wydobycia złoża rud miedzi w obszarze określanym jako Głogów Głęboki Przemysłowy. W 2006 r. w Hucie Miedzi „Cedynia” w Orsku uruchomiono nową linię do produkcji drutu z miedzi beztlenowej o średnicy 8 mm w technologii Upcast.

W 2010 r. Polska Miedź razem z partnerem kanadyjskim Abacus Mining & Exploration Corporation utworzyła spółkę joint venture z większościowym udziałem KGHM. W grudniu 2011 r. zarządy KGHM Polska Miedź S.A. i Quadra FNX Mining Ltd. Podpisały umowę w sprawie przejęcia kanadyjskiego przedsiębiorstwa przez KGHM. W lutym walne zgromadzenie akcjonariuszy zaakceptowało transakcję przyjaznego przejęcia akcji spółki Quadra FNX przez KGHM Polska Miedź S.A. Transakcja została zamknięta w marcu 2012 r. Quadra FNX funkcjonuje pod nazwą KHGM International Ltd.

W 2012 r. PGNiG, ENEA, KGHM Polska Miedź S.A., PGE i TAURON Polska Energia zawarły umowę w sprawie poszukiwania gazu z łupków.

W październiku 2014 r. oficjalnie otwarto kopalnię Sierra Gorda w Chile. Złoże Sierra Gorda jest jednym z kluczowych aktywów KGHM International Ltd. Partnerem w pozyskiwaniu surowców z tego złoża jest japońska firma Sumitomo, która posiada w nim 45 proc. udziałów. Podczas oficjalnego otwarcia kopalni nadano imię Ignacego Domeyki – polskiego geologa, który większość życia spędził w Chile.

Powiązane teksty