Emerytura wyższa o 255 zł. Wystarczy jeden wniosek

Emerytura wyższa o 255 zł. Wystarczy jeden wniosek

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Foto Sports
Ryczałt energetyczny jest jednym z dodatków, które oferuje ZUS. Może o niego wnioskować konkretna grupa emerytów i rencistów. Pozwoli to na podniesienie świadczeń o 255 złotych.

Dodatek energetyczny pozwala na obniżenie rachunków za prąd, gaz czy ogrzewanie. Mogą z niego skorzystać emeryci i renciści, którzy spełniają konkretne wymagania. Aby otrzymać dofinansowanie, wystarczy wypełnić jeden wniosek. Sprawdźmy, jakie są wymagania do tego, aby otrzymać dodatkowe 255 zł.

Jaka grupa emerytów może wnioskować dodatek?

Ryczałt przysługuje osobom, które są:

  • kombatantami lub innymi osobami uprawnionymi;
  • żołnierzami zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianymi w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych;
  • wdowami lub wdowcami — emerytami i rencistami, pozostałymi po kombatantach i osobach uprawnionych;
  • wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierających emeryturę lub rentę.

ZUS informuje o kwocie ryczałtu

Wysokość ryczałtu energetycznego ogłaszana jest w formie komunikatu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Robi to w terminie do roboczego siódmego dnia lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Nowa kwota ryczałtu obowiązuje od początku marca.

Na podstawie komunikatu z 30 stycznia 2023 roku, kwota ryczałtu energetycznego na rok 2023 wynosi 255,17 zł.

Ryczałt energetyczny: jak z niego skorzystać?

Aby pozyskać środki z ZUS, należy złożyć odpowiedni wniosek ZUS-ERK. Dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w placówkach. Oprócz tego konieczne jest dołączenie do dokumentów stosownych zaświadczeń, jak np.:

  • decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzających okres działalności kombatanckiej lub potwierdzających uprawnienia jako członka rodziny);
  • zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej (w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych);
  • zaświadczenie właściwego organu wojskowego (w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych).

Dokumenty można złożyć w dowolnym momencie. ZUS nadmienia również, że przy pobieraniu więcej niż jednego świadczenia, przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Czytaj też:
Trwają wypłaty 14. emerytury. ZUS przekazał najnowsze dane
Czytaj też:
Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne. Ile będzie wynosić w 2024 roku?

Opracowała:
Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych