Miłość miłością, ale intercyza nie zawadzi. Wybiera ją coraz więcej młodych

Miłość miłością, ale intercyza nie zawadzi. Wybiera ją coraz więcej młodych

Ślub
Ślub Źródło:Pixabay
Młodzi małżonkowie nie chcą wspólnego majątku: na rozdzielność majątkową decyduje się 42 proc. małżonków pomiędzy 18. a 29. rokiem życia - wynika z raportu „Związek a finanse”. W ogólnej skali małżeństw jest to jednak niewielki odsetek.

Popularność rozdzielności to jednak relatywnie nowe zjawisko: z raportu opublikowanego przez Santander Consumer Bank wynika, że 10 proc. osób w małżeństwie nie ma wspólnego majątku z małżonkiem. „Co ciekawe, w tej grupie jest najwięcej młodych małżonków w wieku 18-29 lat (42 proc.) i ankietowanych z dużych miast powyżej 250 tysięcy mieszkańców (19 proc.)” – skomentowała wyniki badań Patrycja Długowska z Santandera.

Kto się decyduje na rozdzielność majątkową?

Najrzadziej na rozdzielność majątkową decydują się seniorzy w wieku 60-69 (5 proc.) i ponad 70 lat (4 proc.). Pod względem zarobków wspólny majątek najczęściej wybierają osoby zarabiające do 1999 zł netto (97 proc.) i między 3000 a 3999 zł na rękę (95 proc.). Zaznaczono, że 89 proc. ankietowanych z najwyższymi dochodami (powyżej 7500 zł na rękę) zdecydowało się na zachowanie wspólnoty majątkowej z małżonkiem.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w sierpniu 2023 r.

Rozdzielność majątkowa – co to jest?

Przed zawarciem małżeństwa małżonkowie mogą zadecydować, jak mają wyglądać ich dalsze relacje majątkowe.Jeżeli nie podejmą żadnych działań, to w małżeństwie z mocy prawa panuje ustawowa wspólność majątkowa. Tym samym wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innych działalności zarobkowych, zyski z majątku wspólnego i osobistego, a także wszelkie środki zgromadzone na rachunkach funduszów emerytalnych będą wspólne. Majątkiem osobistym pozostaną m.in. wszelkie dobra nabyte przez współmałżonków przed ślubem.

Małżonkowie (przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa) mogą zawrzeć umowę, która rozdzieli majątki, tak że nie będzie żadnych elementów wspólnego majątku. W takiej sytuacji każda ze stron zarządza swoim majątkiem w sposób w pełni samodzielny.

Czytaj też:
Co piąty pracownik chce dodatkowych dni wolnych. Ten benefit jest korzystny także dla firm
Czytaj też:
Wiceminister prognozuje inflację na poziomie 7 proc., ekonomista ostrzega przed tym, że będzie z nami na długo

Opracowała:
Źródło: Wprost