Ulga na dziecko 2024. Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga na dziecko 2024. Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga na dziecko
Ulga na dzieckoŹródło:Shutterstock
Ulga na dziecko to ulga prorodzinna, która przysługuje wszystkim rodzicom. Kto może z niej skorzystać i ile wynosi?

Ulga na dziecko to ulga podatkowa, która stanowi znaczną formę wsparcia dla rodziców. Polskie prawo podatkowe zakłada możliwość odliczenia od podatku ustalonych kwot za sprawowanie opieki nad dziećmi. Przysługuje wszystkim rodzicom, ale w jej wypłacie obowiązują kryteria dochodowe.

Co to jest ulga na dziecko?

Ulga prorodzinna to ulga podatkowa, z której mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni lub osoby, które sprawują pieczę zastępczą. Dotyczy zarówno dzieci małoletnich, jak i pełnoletnich, pod warunkiem, że kontynuują one naukę i pozostają na utrzymaniu rodziców.

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Z ulgi na dziecko może skorzystać każdy rodzic lub opiekun prawny. W przypadku rodzin, wychowujących jedno dziecko, obowiązują jednak limity zarobków, które wynoszą 56 tysięcy dla rodzica pozostającego w związku nieformalnym i 112 tysięcy złotych dla małżeństw.

Kiedy można uzyskać ulgę na dziecko?

Ulgę prorodzinną można uzyskać na:

  • dzieci małoletnie do 18. roku życia
  • dzieci, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną
  • dzieci w wieku 18-25 lat, które uczą się lub studiują i w roku podatkowym nie uzyskały dochodu wyższego niż 3089 zł (do wysokości dochodu nie wlicza się renty rodzinnej).

Ile wynosi ulga na dziecko 2024?

Ulga prorodzinna naliczana jest za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem. Co to oznacza w praktyce? Rodzicom, którym w 2023 roku urodziło się dziecko w czerwcu, będzie przysługiwało prawo do ulgi prorodzinnej za sześć miesięcy w roku.

Stawki ulgi prorodzinnej są następujące:

  • przy opiece nad jednym dzieckiem – 92,67 zł miesięcznie
  • przy opiece nad dwojgiem dzieci – 92,67 zł za każde dziecko miesięcznie
  • przy opiece nad trojgiem dzieci – 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł za trzecie dziecko,
  • przy opiece nad czworgiem i większą liczbą dzieci – 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł za trzecie dziecko, 225 zł za czwarte i kolejne dzieci.

Rocznie pozwala to uzyskać zwrot w wysokości:

  • 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko
  • 2000,04 zł na trzecie dziecko
  • 2700 zł na czwartek dziecko

Jakie zeznanie złożyć, by dostać ulgę na dziecko?

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, należy w zeznaniu podatkowym rozliczyć PIT-36 lub PIT-37 i dołączyć PIT/O. W rozliczeniu PIT trzeba zawrzeć numery PESEL dzieci. Organ podatkowy może zażądać okazania odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej, zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Czytaj też:
Czym jest kasowy PIT? Ekspertka wyjaśnia
Czytaj też:
Ulga termomodernizacyjna 2024. Dzięki uldze cieplnej możesz odzyskać tysiące złotych