Zasiłek stały 2024. Ile wynosi i kto może się o niego ubiegać?

Zasiłek stały 2024. Ile wynosi i kto może się o niego ubiegać?

Zasiłek wyrównawczy
Zasiłek wyrównawczy Źródło: Shutterstock

Zasiłek stały to świadczenie dla osób pełnoletnich, które nie są zdolne do pracy. Świadczenie może wynosić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Od czego zależy wysokość zasiłku i jakie dokumenty należy złożyć, by go otrzymać?

Co to jest zasiłek stały?

Zasiłek stały to świadczenie, które przysługuje osobom pełnoletnim, które z powodu stanu zdrowia lub wieku są całkowicie niezdolne do pracy. Istnieją jednak pewne warunki uzyskania tego świadczenia.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Świadczenie przysługuje:

  • osobie pełnoletniej, która żyje samotnie w jednoosobowym gospodarstwie domowym i jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy. Otrzyma zasiłek, jeśli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeśli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ile wynosi zasiłek stały?

Kwota świadczenia nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 719 zł miesięcznie.

Ustalając wysokość zasiłku, bierze się pod uwagę:

  • w przypadku osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowa – różnicę między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnie gospodarującej, pamiętając o tym, że kwota świadczenia nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby, która zamieszkuje w wieloosobowym gospodarstwie domowym – różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek stały?

Wniosek o przyznanie zasiłku stałego należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania.

Czy można pobierać jednocześnie zasiłek stały i rentę socjalną?

Zasiłek stały przysługuje tylko osobom, które nie pobierają jednocześnie innych świadczeń. W przypadku renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka zasiłek stały nie przysługuje.

Czytaj też:
Zasiłek wyrównawczy 2024. Co to jest i ile wynosi?
Czytaj też:
Praca na zwolnieniu lekarskim. Czy na L4 możemy pracować zdalnie?