Ulga 4 plus. Ile wynosi ulga dla rodzin wielodzietnych?

Ulga 4 plus. Ile wynosi ulga dla rodzin wielodzietnych?

Ulga 4 plus
Ulga 4 plus Źródło: Shutterstock
Ulga 4 plus przysługuje rodzicom, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci. Na czym polega i ile wynosi?

Ulga 4 plus to zwolnienie podatkowe, które przysługuje rodzinom wielodzietnym. Mogą z niej skorzystać rodzice zatrudnieni w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie czy prowadzący własną działalność gospodarczą. Sprawdź, na jakich zasadach można to zrobić.

Co to jest ulga 4 plus?

Ulga 4 plus to oferta dla rodzin wielodzietnych, które wychowują co najmniej czworo dzieci. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85 528 zł na każdego z rodziców. Ulga przysługuje na wszystkie dzieci małoletnie, a także pełnoletnie otrzymujące rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny; lub pełnoletnie uczące się, jeśli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Komu przysługuje ulga 4 plus?

Ze zwolnienia podatkowego mogą skorzystać osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci, które

  • wykonują władzę rodzicielską,
  • pełnią funkcję opiekuna prawnego
  • sprawują funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

Ulga 4 plus przysługuje także rodzicom wychowującym osoby pełnoletnie, jeśli wykonują obowiązek alimentacyjny lub sprawują funkcję rodziny zastępczej.

Na czym polega ulga 4 plus?

Ulga 4 plus przysługuje osobom zatrudnionym:

  • w ramach umowy o pracę
  • w ramach umowy-zlecenie zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora
  • prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Ze zwolnienia podatkowego mogą skorzystać również osoby na zasiłku macierzyńskim.

Jak rozliczyć ulgę 4 plus?

Ulga dla rodzin 4 plus znajduje się w rubryce: przychody zwolnione od podatku. Taką rubrykę znajdziemy w formularzu bazowym np. w PIT-37.

Czytaj też:
Ulga dla młodych 2024. Kto jest zwolniony z podatku?
Czytaj też:
Zerowy PIT dla rodzin wielodzietnych. Tak Polski Ład chce promować posiadanie dużych rodzin