Ulga dla młodych 2024. Kto jest zwolniony z podatku?

Ulga dla młodych 2024. Kto jest zwolniony z podatku?

Ulga dla młodych
Ulga dla młodych Źródło: Shutterstock
Ulga dla młodych to możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ile wynosi w 2024 roku i kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Ulga dla młodych to ukłon w stronę osób, które podejmują zatrudnienie po szkole średniej lub na studiach, wykonują praktyki studenckie albo odbywają staż. Dzięki uldze dla młodych nowi pracownicy na rynku pracy mogą być zwolnieni z podatku dochodowego, co podnosi ich przychody i poprawia sytuację finansową.

Co to jest ulga dla młodych?

Ulga dla młodych to preferencyjny PIT-0, z którego mogą skorzystać młodzi pracownicy do 26. roku życia. Może z niego skorzystać każda osoba, która uzyskuje dochody na podstawie umowy-zlecenia, umowy o pracę, praktyk zawodowych, stażu zawodowego.

Kto może skorzystać z ulgi dla młodych?

Ulga dla młodych działa na mocy ustawy, więc każda osoba do 26. roku życia (a konkretnie do dnia 26. urodzin), która podjęła pracę zarobkową, może z niej skorzystać z automatu. Nie wymaga to od niej żadnych czynności ani działań, nie trzeba składać wniosków do pracodawcy.

Ulga polega na zwolnieniu z PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia.

Jakie przychody nie są objęte ulgą dla młodych?

Dochody, które nie spełniają tych kryteriów albo są przychodami z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, ale: są zwolnione od podatku na podstawie odrębnego tytułu (np. dla podróży służbowych), podlegają opodatkowaniu ryczałtem, nie są objęte ulgą. Do takich przychodów zalicza się m.in. zasiłek chorobowy. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, również nie mogą skorzystać z ulgi dla młodych.

Ile wynosi ulga dla młodych?

W ramach ulgi dla młodych każda młoda osoba do 26. roku życia jest zwolniona z podatku dochodowego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Jest to limit na osobę. Jeśli młode osoby pozostają w związku małżeńskim, a jedna ze stron nie wykorzystała w pełni przysługującego jej limitu 85 528 złotych, niewykorzystana część nie przechodzi na kolejne lata.

Kiedy trzeba złożyć wniosek ws. ulgi dla młodych?

Pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy tylko w sytuacji, w której nie chce być objęty ulgą dla młodych. W takiej sytuacji powinien przygotować odpowiednie pismo i przedłożyć je płatnikowi.

Czytaj też:
Ulga rehabilitacyjna na samochód 2024. Ile wynosi?
Czytaj też:
Co można odliczyć od podatku w 2024 roku? Sprawdź ulgi podatkowe