Ulga rehabilitacyjna na samochód 2024. Ile wynosi?

Ulga rehabilitacyjna na samochód 2024. Ile wynosi?

PIT
PIT Źródło: Shutterstock
Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz tym, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Ile można odliczyć za 2023 rok?

Ulga rehabilitacyjna na samochód to jedna z ulg, które przysługują osobom niepełnosprawnym. Mogą one odliczyć od podatku wydatki eksploatacyjne na samochód dostosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej. Na jakich zasadach można skorzystać z tej ulgi i ile wynosi?

Co to jest ulga rehabilitacyjna na samochód?

Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobom niepełnosprawnym i tym, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Mogą z niej skorzystać jednak tylko te osoby, które spełniają pewne kryteria.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać osoba, która posiada:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności – I, II lub III grupy;
 • prawo do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo socjalnej;
 • orzeczenie o niepełnosprawności – gdy nie ukończyła 16 lat;
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów, które obowiązywały do 31 sierpnia 1997 r.

Ulga ta przysługuje także na:

 • współmałżonka
 • niepełnosprawne dziecko (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie, pasierb)
 • rodziców
 • rodziców współmałżonka
 • rodzeństwo
 • ojczyma
 • macochę
 • zięcia
 • synową

Kryterium dochodowe a ulga rehabilitacyjna na samochód

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej na samochód jest nie tylko posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub utrzymywanie osoby niepełnosprawnej, ale także spełnianie kryterium dochodowego. Jeżeli w 2023 r. dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył dwunastokrotności renty socjalnej, to opiekun może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Limity te zmieniają się co roku. W przypadku 2023 roku dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 19 061,28 zł.

Co można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej na samochód?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć:

 • wydatki nielimitowane – są to wydatki poniesione na przystosowanie pojazdu dla potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • wydatki limitowane – to wszystkie pozostałe wydatki, m.in. napraw u mechanika, zakupu paliwa itp.

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna na samochód?

Składając zeznanie podatkowe za 2023 rok, można odliczyć 2280 zł w skali roku.

Czytaj też:
Ulga na internet. Komu przysługuje i jak ją rozliczyć?
Czytaj też:
Ulga dla dzieci na nowych zasadach. Kto skorzysta?