PPK nadal nie porwały Polaków, choć ostatnie tygodnie były dobre

PPK nadal nie porwały Polaków, choć ostatnie tygodnie były dobre

Podatki
Podatki Źródło:Unsplash
Mnie niż połowa uprawnionych zdecydowała się oszczędzać na emeryturę w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Stosunkowo największym zainteresowaniem cieszą się one w dużych firmach, co zapewne można wiązać z tym, że duzi pracodawcy płacą więcej niż okolice ustawowego minimum.

W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,46 mln osób, co oznacza, że w ciągu 30 dni grono zwiększyło się o 20 tys. pracowników. Do 4,07 mln wzrosła liczba aktywnych rachunków PPK. Aktualna partycypacja w programie wynosi 46,77 proc., więc mimo wszystko połowa uprawnionych nie jest zainteresowana taką formą oszczędzania na emeryturę.

Pracowniczym Planom kapitałowym najbardziej ufają pracownicy największych firm (czyli tych, które zatrudniają co najmniej 250 osób): tam partycypacja osiągnęła 73,44%, co oznacza wzrost m/m o 0,54%. Powyższe dane pochodzą z Biuletynu PPK – PFR Portal PPK.

PPK: 17 instytucji zarządza naszymi pieniędzmi

Można podejrzewać, że najwyższy udział w największych firmach można wiązać z faktem, że duże przedsiębiorstwa płacą więcej niż małe firmy, w związku z czym pracownikom łatwiej zaakceptować, że ich wynagrodzenie zostanie pomniejszone na rzecz programu emerytalnego. Osoby zarabiające minimum mają w tym względzie znacznie mniej elastyczności.

Czego jeszcze dowiadujemy się z najnowszego biuletynu?

  • Zarządzaniem PPK zajmuje się aktualnie 17 instytucji finansowych.
  • Średnie opłaty za zarządzanie wraz z innymi kosztami administracyjnymi lub operacyjnymi oraz kosztami transakcji wynoszą 1,11 proc. inwestycji rocznie.
  • Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wg źródła środków kształtuje się następująco: 12,66 mld złotych to wpłaty uczestników (51,20 proc.), 9,63 mld złotych wynoszą wpłaty pracodawców (38,92 proc.), a 2,44 mld złotych stanowią dopłaty państwa (9,88 proc.).
  • Zysk statystycznego uczestnika PPK (zarabiającego do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł), oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wyniósł od 125 do 163 proc.

Co to jest PPK?

PPK o dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestników. Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (ten sam wiek obowiązuje zarówno kobiety i mężczyzn; wprowadzono go zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników).

Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne – każdy zatrudniony (oraz zleceniobiorca) jest zapisywany do programu automatycznie, ale może się z niego wycofać. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie może ponownie do niego przystąpić.

Wpłaty do PPK są dokonywane przez pracodawcę.

PPK nie obejmują jednoosobowych przedsiębiorców i osoby, które wykonują obowiązki w oparciu o umowę o dzieło.

Dopłaty w PPK

Na starcie każdy uczestnik programu otrzymuje składkę powitalną w wysokości 250 zł, a corocznie do jego konta dopisywane jest 240 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe były wprowadzane przez przedsiębiorstwa od 2019 roku. Terminy wdrożenia PPK w firmach zależały od liczby zatrudnionych osób. Najwcześniej PPK pojawiły się w dużych przedsiębiorstwach, a od 2021 roku zaczęły funkcjonować w firmach zatrudniających mniej niż 20 osób.

Finansowanie w PPK

Oszczędności w ramach PPK tworzone są wspólnie przez osoby zatrudnione, firmy oraz państwo. Pracownicy i pracodawcy finansują kwoty podstawowe (odpowiednio 2 proc. i 1,5 proc. wynagrodzenia). Mogą też wpłacać kwoty dodatkowe.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może na jego wniosek wynieść mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie tego uczestnika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Dla kogo jest PPK?

PPK obejmowani są pełnoletni zatrudnieni pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Są to:

  • pracownicy (osoby zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę)
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
  • osoby fizyczne – wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Czytaj też:
Jak wypłacić pieniądze z PPK? Poradnik krok po kroku
Czytaj też:
Nowy rząd usunie automatyczny zapis do PPK? „Początek końca tej reformy"

Źródło: Wprost