Koniec odpowiedzialności zbiorowej. Rząd zmieni prawo

Koniec odpowiedzialności zbiorowej. Rząd zmieni prawo

Śmieci
Śmieci Źródło:Pixabay
Odpowiedzialność zbiorowa praktycznie się w polskim prawodawstwie nie zdarza. Wyjątkiem jest sytuacja, w której cała wspólnota mieszkaniowa płaci za to, że jeden z sąsiadów nie segreguje śmieci. Ministerstwo klimatu chce zmienić przepisy.

O tym, że segregacja śmieci to nie jest martwy przepis, wielu mieszkańców bloków przekonało się bardzo boleśnie, kiedy jako wspólnota zostali ukarani za to, że któryś z sąsiadów wyrzucał śmieci do niewłaściwych pojemników. Odpowiedzialność zbiorowa zdarza się w polskim porządku prawnym bardzo rzadko, ale ustawodawca uznał, że to najlepszy sposób, by wyegzekwować prawidłowe segregowanie od wszystkich.

Odpowiedzialność zbiorowa za brak segregacji śmieci

Ministerstwo klimatu kierowane przez minister Paulinę Hennig-Kloskę uznało, że przepisy wprowadzone przez poprzedników są niesprawiedliwe, bo nie można karać całej wspólnoty za błędy jednego czy dwóch sąsiadów. Ministerialni urzędnicy pracują nad zmianami w przepisach dotyczących naliczania opłat za odpady komunalne. Za niedopełnienie obowiązku segregacji śmieci zapłaci ich wytwórca.

Poinformowała o tym w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich wiceminister klimatu Anita Sowińska.

– Zapewniam, że kwestie sprawnego i sprawiedliwego naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przedmiotem prac w Ministerstwie. Te prace toczą się przy współudziale przedstawicieli samorządów w ramach prac Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Zespół ten został powołany zarządzeniem z dnia 23 listopada 2020 r. przez Ministra Klimatu i Środowiska i kontynuuje swoje prace – napisała Sowińska.

Zapłacą producenci

Dodała, że w odpowiedzi na postulaty mieszkańców, samorządów i przedsiębiorców w 2021 roku wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, umożliwiające odejście od odpowiedzialności zbiorowej w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w budynkach wielolokalowych.

Dodano przepis, który umożliwia, po zapewnieniu technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, postanowienie przez radę gminy, w drodze uchwały, o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal” – wyjaśniła Sowińska.

Ministerstwo chce, aby producenci partycypowali w kosztach gospodarowania odpadami powstającymi z ich produktów oraz we właściwym projektowaniu ich produktów. Dodała, że jest to zgodne z prawem europejskim.

Czytaj też:
Miłość do działek ROD była krótkotrwała. Za ile dziś można kupić działkę?
Czytaj też:
Podwyżka cen prądu dużo wyższa niż zapowiadał rząd. Pomyłka czy przekłamanie?

Opracowała:
Źródło: Wprost