Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od czerwca. Jakie warunki trzeba spełnić?

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od czerwca. Jakie warunki trzeba spełnić?

Urząd pracy
Urząd pracy Źródło:Flickr
1 czerwca 2024 roku w górę pójdzie wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Wysokość świadczenia zależy od udokumentowanego stażu pracy.

Bezrobocie w Polsce jest od miesięcy bardzo niskie: delikatnie przekracza 5 proc., ale przez pewien czas nie przekraczało tego poziomu. Mimo to są osoby, które z jakiegoś powodu nie podejmują pracy i korzystają ze wsparcia państwowego.

Wysokość zasiłku: od czego zależy?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od udokumentowanego stażu pracy.

  • Zasiłek podwyższony w wysokości 120 proc. dostaną z PUP bezrobotni, którzy przepracowali ponad 20 lat.
  • Zasiłek podstawowy 100 proc. świadczenia przysługuje osobom, których staż pracy mieści się w przedziale od 5 do 20 lat na rynku pracy
  • Zasiłek w wymiarze 80 proc. świadczenia otrzymają osoby, których staż pracy nie przekracza 5 lat

W większości przypadków zasiłek jest wypłacany przez 6 miesięcy, ale bezrobotni mający na utrzymaniu dziecko albo mieszkający w powiatach, w których stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, mogą pobierać świadczenie przez 12 miesięcy.

Wysokość zasiłku od 1 czerwca 2024 roku

Z początkiem czerwca zasiłki dla bezrobotnych pójdą w górę i wyniosą:

  • 1209.94 zł netto przez pierwsze 3 miesiące pobierania zasiłku (przy stażu pracy poniżej 5 lat)
  • 1512.42 zł netto przez pierwsze 3 miesiące pobierania zasiłku (przy stażu pracy od 5 do 20 lat)
  • 1814.90 zł netto przez pierwsze 3 miesiące pobierania zasiłku (przy stażu pracy powyżej 20 lat)
  • 950.22 zł netto po 90 dniach (przy stażu pracy poniżej 5 lat)
  • 1187.73 zł netto po 90 dniach (przy stażu pracy od 5 do 20 lat)
  • 1814.90 zł netto po 90 dniach (przy stażu pracy powyżej 20 lat).

Czytaj też:
Staż pracy po nowemu. Przepisy uderzają w ponad 4 mln osób
Czytaj też:
Ostatnia podwójna podwyżka pensji minimalnej. Ile wyniesie w 2025 roku?

Źródło: Wprost