Jak ubezpieczyć swój sklep? Ważna lekcja z pożaru przy Marywilskiej 44

Jak ubezpieczyć swój sklep? Ważna lekcja z pożaru przy Marywilskiej 44

Pożar przy Marywilskiej
Pożar przy Marywilskiej Źródło:Krzysztof Pisz/Straż Pożarna
By ubezpieczyć dowolny lokal handlowo-usługowy w Polsce na wypadek pożaru, najlepiej jest posiadać dobrze dopasowane ubezpieczenie majątkowe od zdarzeń losowych.

W Polsce jest ponad 14 milionów mieszkań, co przekłada się na bogactwo ofert prywatnych firm ubezpieczeniowych. Właściciele sklepów powinni zdawać sobie sprawę z tego, że zdecydowana większość tego typu polis znajduje zastosowanie również w przypadku chęci ubezpieczenia lokalu usługowo-handlowego. Blisko 1,5 tys. takich lokali spłonęło w weekend w halach Marywilskiej 44 w Warszawie. Jako właściciel sklepu możesz skorzystać z różnych rodzajów ubezpieczeń, aby zabezpieczyć swój biznes i chronić się przed różnymi ryzykami.

Jak ubezpieczyć sklep od pożaru

W przypadku pożarów zastosowanie znajdują przede wszystkim te warianty polis, które zaliczają się do kategorii ubezpieczeń majątkowych od zdarzeń losowych. Już z samej definicji powinny chronić one twoje sklepowe mienie (takie jak budynki, wyposażenie, zapasy towarowe) przed zdarzeniami takimi jak pożary. Można rozważyć również wykup ubezpieczenia od utraty zysków, które może zostać uznane w przypadku, gdy twój sklep zostanie zamknięty na pewien czas z powodu zdarzenia takiego jak pożar czy zalanie.

Jednym z kluczowych narzędzi zabezpieczających finansowo nieruchomości w Polsce jest właśnie ubezpieczenie majątkowe. Nie wystarczy jednak samo posiadanie polisy – istotne jest także, jak ta polisa jest skonstruowana i czy właściwie chroni nasze mienie. Ubezpieczenie sklepu od pożaru to kluczowy element zabezpieczenia przed ryzykiem strat materialnych i finansowych związanych z pożarem.

Ubezpieczenie lokalu od pożaru może obejmować odszkodowanie za praktycznie wszystkie straty związane z pożarem, włączając w to straty w mieniu, uszkodzenia budynku, wyposażenia sklepu oraz ewentualne koszty związane z czasowym zamknięciem działalności. Ubezpieczenie to może pokrywać również straty powstałe w wyniku działania gaśnic, dymu, sadzy czy zalania sklepu przez strażaków.

Czym jest ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe to rodzaj ubezpieczenia, które chroni posiadane mienie oraz inne prawa majątkowe. Może ono obejmować zarówno mienie materialne, jak również odpowiedzialność cywilną. Kwestie związane z tym rodzajem ubezpieczenia są uregulowane w Kodeksie cywilnym (artykuły 821-828).

Głównym celem ubezpieczenia majątkowego jest rekompensowanie finansowych strat wynikających z określonych zdarzeń. Osobą ubezpieczającą może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a przedmiotem ubezpieczenia są prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej. Wysokość rekompensaty po szkodzie, czyli sumę ubezpieczenia, określa się na podstawie wartości mienia.

Zazwyczaj polisa ubezpieczenia majątkowego jest wykupowana na rok, jednak nie ma to charakteru obowiązkowego. W niektórych przypadkach można znaleźć polisy mieszkaniowe oferowane na okres 2 lub 3 lat.

Dopasuj polisę do własnych potrzeb

Istnieje wiele opcji ubezpieczeń od pożaru, różniących się zakresem ochrony, limitami wypłaty odszkodowania oraz kosztami polisy. Przed wyborem ubezpieczenia warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i rodzaj działalności prowadzonej w sklepie, aby dostosować polisę do konkretnych ryzyk związanych z prowadzeniem biznesu. Dodatkowo, warto upewnić się, czy polisa obejmuje także pomoc prawną oraz doradztwo w zakresie odtworzenia dokumentacji biznesowej i procesów pożarowych w przypadku zaistnienia szkody.

Obecnie ponad 60 procent Polaków posiada ubezpieczenie majątkowe swoich nieruchomości. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że część z nich decyduje się na to ze względu na specyficzne wymogi banków, które udzielając kredytów hipotecznych, wymagają zabezpieczenia w postaci polisy mieszkaniowej.

To pokazuje, jak istotną rolę odgrywają ubezpieczenia majątkowe w chronieniu majątku Polaków i zabezpieczaniu ich finansów na przyszłość. Warto z nick korzystać, mając na uwadze przykłady takie, jak pożar centrum handlowego przy Marywilskiej 44, które pokazują, jak niewiele potrzeba, by w ciągu kilku godzin stracić cały dobytek swojego życia.

Źródło: WPROST.pl