Tysiące spraw o niezapłacony abonament rtv

Tysiące spraw o niezapłacony abonament rtv

Telewizor
Telewizor Źródło:Archiwum prywatne
W I kwartale 2024 roku Urzędy Skarbowe wyegzekwowały z tytułu niepłacenia abonamentu rtv mniejszą kwotę niż rok temu o tej porze. Wygląda na to, że przedsiębiorcy chętniej rejestrują posiadane odbiorniki radiowe i telewizyjne.

Na koniec 2022 roku abonament radiowo-telewizyjny opłacało tylko 828 tys. zobowiązanych, czyli 34,7 proc. W grupie tej znalazło się 589 tys. gospodarstw domowych i 239 tys. abonentów instytucjonalnych. Rok wcześniej płaciło nieco ponad 900 tys. zobowiązanych.

Spada liczba abonentów

Jednocześnie na koniec zeszłego roku zarejestrowanych było 4 947 939 abonentów, w tym abonentów instytucjonalnych 239 237. 4 703 846 stanowili abonenci z odbiornikiem telewizyjnym lub radiowym, natomiast 244 093 z samym radiem. To spadek ogólnej liczby zarejestrowanych abonentów o 1,6 mln, przy czym zmalała liczba zarejestrowanych osób fizycznych, a wzrosła klientów instytucjonalnych.

Informacje te przytaczamy za serwisem Wirtualne Media, który ustalił też, że w I kwartale 2024 roku Urzędy Skarbowe w całej Polsce wyegzekwowały 5,951 mln zł z tytułu nieuregulowanego abonamentu radiowo-telewizyjnego. To dużo biorąc pod uwagę, że w Polsce pracuje tylko kilkudziesięciu kontrolerów (nie jest prawdą, że uprawnienie do kontroli mają listonosze, w związku z czym nie należy wpuszczać ich do mieszkania), a przed nałożeniem kary muszą udowodnić, że posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego używa go do oglądania telewizji i słuchania radia.

Z tego powodu rejestracji nie podlegają telewizory z funkcją Smart, bo można na nich oglądać treści z internetu. Okolicznością łagodzącą nie będzie natomiast tłumaczenie, że posiadacz radia nie słucha rozgłośni publicznych, a tylko prywatne. Radioodbiornik, którego jedynym przeznaczeniem jest słuchanie stacji radiowych, powinien zostać zarejestrowany i regularnie opłacany.

Kara za brak rejestracji odbiornika i niepłacenie abonamentu RTV to 30-krotność jego miesięcznej wysokości. Przyłapana na tym osoba lub firma musi też uregulować zaległe składki.

Abonament radiowo-telewizyjny. Jak wygląda procedura?

Dla porównania w tym samum okresie 2023 roku przeprowadzono postępowania egzekucyjne na podstawie 5 126 tytułów wykonawczych. Przyniosło to 6,305 mln zł. W całym 2023 roku wszczęto postępowania egzekucyjne na podstawie 10 999 tytułów wykonawczych, co dało 22,164 mln zł.

Jak wygląda procedura egzekucyjna? Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. kieruje sprawę na drogę postępowania. Na podstawie wystawionego tytułu egzekucyjnego naczelnik urzędu skarbowego wszczyna egzekucję administracyjną. Organ egzekucyjny jest zobowiązany jedynie do zbadania czy obowiązek objęty tytułem wykonawczym podlega egzekucji administracyjnej oraz czy spełnia wymogi formalne. Nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym – ustalił w Ministerstwie Finansów serwis WM.

Czytaj też:
Skarbówka niemrawo odzyskuje zaległości za abonament rtv
Czytaj też:
Nie płacisz abonamentu? Skarbówka pobierze go sobie sama. Zablokowano już ponad 20 mln zł

Źródło: Wirtualne Media