Umowa zlecenie: co to jest i czym się różni od umowy o pracę?

Umowa zlecenie: co to jest i czym się różni od umowy o pracę?

Umowa-zlecenie
Umowa-zlecenie Źródło:Shutterstock
Umowa-zlecenie to umowa cywilnoprawna, która podlega pod Kodeks cywilny, a nie pod Kodeks pracy. Czy zawarcie takiej umowy jest korzystne dla zleceniobiorcy?

Umowa-zlecenie to umowa, którą pracodawcy mogą proponować pracownikom zamiast umowy o pracę ze względu na niższe składki. Zanim zdecydujemy się na zawarcie takiej umowy, powinniśmy wiedzieć z czym ona się wiąże i jakie są jej wady i zalety.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa-zlecenie to bardzo popularna forma zatrudnienia, która jednak nie nakłada na pracownika praw i obowiązków, jakie gwarantuje mu umowa o pracę. To oznacza, że osoba, która pracuje na UZ, wykonuje konkretne zlecenie dla danej firmy (zleceniodawcy) i nie jest traktowana jak osoba zatrudniona na stałe w zakładzie. W związku z tym nie przysługuje jej formalnie urlop wypoczynkowy i świadczenia, a okres zatrudnienia nie wlicza się do stażu pracy. Umowa-zlecenie nie chroni też interesów pracownika, nie obowiązuje w niej okres wypowiedzenia, dlatego właściwie można ją rozwiązać z dnia na dzień.

Jakie składki na umowie-zlecenie?

Na umowie-zlecenie pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne, rentowe, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorca może upomnieć się również o odprowadzanie składki chorobowej.

Zalety umowy-zlecenie

Do zalet umowy-zlecenie zalicza się przede wszystkim dużą elastyczność. Nie podlega ona pod Kodeks pracy, dlatego zleceniobiorca nie ma obowiązku świadczenia usług w konkretnych godzinach i w konkretnym miejscu. Zazwyczaj dostaje też większe wynagrodzenie na rękę niż w przypadku umowy o pracę.

Niektóre firmy, próbujące zmniejszyć liczbę etatów czy też przekonać pracowników do podpisywania umów-zlecenie, oferują konkretną liczbę dni wolnych w ciągu roku, co ma przypominać urlop wypoczynkowy i pokazywać, że umowa-zlecenie niczym nie różni się od umowy o pracę. Warto jednak pamiętać, że zastępowanie etatu umową-zlecenie jest nielegalne, a jeśli pracodawca wymaga od nas świadczenia konkretnych obowiązków przez 8 godzin dziennie na UZ, to łamie prawo.

Wady umowy-zlecenie

Do wad umowy-zlecenie zalicza się przede wszystkim to, że mimo odprowadzania składki emerytalnej, umowa ta nie wlicza się do stażu zatrudnienia. Oprócz tego nie ma okresu wypowiedzenia, a zakończenie współpracy może nastąpić właściwie w każdym momencie.

W razie sporu ze zleceniobiorcą, ewentualnych roszczeń należy dochodzić w sądzie cywilnym, a nie w sądzie pracy. Trzeba też pamiętać, że zleceniobiorca nie jest chroniony przepisami Kodeksu pracy.

Czytaj też:
Umowa o dzieło – co to za umowa? Sprawdź, czy jest korzystna
Czytaj też:
Umowy o dzieło będą oskładkowane, ale nie wszystkie? Rząd rozważa różne warianty