PPK przekonały do siebie już prawie połowę uprawnionych. Oszczędzają głównie 40-latkowie

PPK przekonały do siebie już prawie połowę uprawnionych. Oszczędzają głównie 40-latkowie

Polskie banknoty
Polskie banknoty Źródło: Shutterstock / Virrage Images
Wzrosła średnia wieku uczestników PPK. Aktualnie najchętniej w programie oszczędzają 40-latkowie. Bez zmian pozostaje to, że najchętniej z tej formy oszczędzania korzystają zatrudnieni w największych firmach: ma to związek z poziomem zarobków. PPK nie „zawładnęły” wyobrażeniami Polaków, ale z każdym kwartałem wzrasta liczba oszczędzających w programie.

W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie 3,50 mln osób, co oznacza wzrost z miesiąca na miesiąc o 20 tysięcy osób. Rośnie także liczba aktywnych rachunków PPK – jest ich aktualnie 4,14 mln. Partycypacja w programie wynosi 47,66 proc., przy czym najbardziej dynamicznie rośnie w firmach zatrudniających ponad 250 osób. Tam partycypacja osiągnęła 75,70 proc. – dowiadujemy się z najnowszego „Biuletynu PPK”.

PPK najpopularniejsze w dużych firmach

Można podejrzewać, że najwyższy udział w największych firmach można wiązać z faktem, że duże przedsiębiorstwa płacą więcej niż małe firmy, w związku z czym pracownikom łatwiej zaakceptować, że ich wynagrodzenie zostanie pomniejszone na rzecz programu emerytalnego. Osoby zarabiające minimum mają w tym względzie znacznie mniej elastyczności.

Czego jeszcze dowiadujemy się z najnowszego Biuletynu?

 • Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty wzrosła o 880 mln złotych, co daje kwotę 26,47 mld złotych.
 • Średni koszt prowadzenia PPK pozostał bez zmian na poziomie 0,331 proc.
 • Zarządzaniem PPK zajmuje się aktualnie 17 instytucji finansowych.
 • Średnie opłaty za zarządzanie wraz z innymi kosztami administracyjnymi lub operacyjnymi oraz kosztami transakcji wynoszą 1,07 proc. inwestycji rocznie.
 • Zysk statystycznego uczestnika PPK (zarabiającego do końca 2023 r. 5 300 zł i od 2024 r. 7 000 zł), oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD wyniósł od 128 proc. do 170 proc. Bardzo dobra koniunktura na rynku finansowym powoduje, że najlepsze wyniki osiągają fundusze PPK z dalekim horyzontem czasowym, a więc te, w których portfelu przeważa część udziałowa.
 • Wzrosła średnia wieku uczestników PPK. Aktualnie najchętniej w programie oszczędzają 40-latkowie.

Co to jest PPK?

PPK o dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestników. Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (ten sam wiek obowiązuje zarówno kobiety i mężczyzn; wprowadzono go zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników).

Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne – każdy zatrudniony (oraz zleceniobiorca) jest zapisywany do programu automatycznie, ale może się z niego wycofać. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie może ponownie do niego przystąpić.

Wpłaty do PPK są dokonywane przez pracodawcę.

PPK nie obejmują jednoosobowych przedsiębiorców i osoby, które wykonują obowiązki w oparciu o umowę o dzieło.

Dopłaty w PPK

Na starcie każdy uczestnik programu otrzymuje składkę powitalną w wysokości 250 zł, a corocznie do jego konta dopisywane jest 240 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe były wprowadzane przez przedsiębiorstwa od 2019 roku. Terminy wdrożenia PPK w firmach zależały od liczby zatrudnionych osób. Najwcześniej PPK pojawiły się w dużych przedsiębiorstwach, a od 2021 roku zaczęły funkcjonować w firmach zatrudniających mniej niż 20 osób.

Finansowanie w PPK

Oszczędności w ramach PPK tworzone są wspólnie przez osoby zatrudnione, firmy oraz państwo. Pracownicy i pracodawcy finansują kwoty podstawowe (odpowiednio 2 proc. i 1,5 proc. wynagrodzenia). Mogą też wpłacać kwoty dodatkowe.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może na jego wniosek wynieść mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie tego uczestnika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Dla kogo jest PPK?

PPK obejmowani są pełnoletni zatrudnieni pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Są to:

 • pracownicy (osoby zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę)
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
 • osoby fizyczne – wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Czytaj też:
Polacy o likwidacji 13. i 14. emerytury. Sondaż dla „Wprost"
Czytaj też:
Rośnie grupa seniorów bez prawa do minimalnej emerytury. Rząd ma kontrowersyjny pomysł

Źródło: Wprost