Inwestycja w dzieci

Inwestycja w dzieci

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci będą współpracować na mocy podpisanego dziś POROZUMIENIA. Celem obu stron jest wspólne realizowanie projektów edukacyjnych i wychowawczych dla małych Polaków.

Nawiązanie współpracy było podyktowane spójnym fundamentem działania obu organizacji. Zarówno banki spółdzielcze, jak i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, to znane i poważane marki. Są pośród Polaków kilkadziesiąt lat. Powstały najpierw z potrzeby serc, a dopiero w drugiej kolejności w wyniku potrzeb ekonomicznych. Porozumienie jest więc naturalnym połączeniem w realizowaniu misji wzmacniania społeczeństwa polskiego.

- Porozumienie o współpracy zawarte z Bankiem Polskiej Spółdzielczości jest dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wyróżnieniem. Cieszymy się, że jednym z elementów, które doprowadziły do połączenia naszych działań jest mierzona w dziesięcioleciach tradycja działania dla polskiego społeczeństwa. - powiedziałWiesław Kołak, Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. - Mamy nadzieję, że nasze ogólnopolskie instytucje pomogą dzieciom zagrożonym marginalizacją społeczną, niepełnosprawnym i osieroconym. Zależy nam także na podejmowaniu wspólnych inicjatyw zmierzających do wyrównywania szans dzieci na wsiach i w mniejszych miejscowościach. Wierzymy, że współpraca przełoży się na konkretne efekty w postaci poprawy losu naszych podopiecznych. dodał Wiesław Kołak.

Banki spółdzielcze współpracują blisko ze środowiskami lokalnymi. Są naturalnym partnerem wspierającym rozwój ludzi i firm we wszystkich regionach w Polsce. W ramach Szkolnych Kas Oszczędności i działań charytatywnych od lat systematycznie wspierają i edukują społecznie młodsze pokolenie.

- Dla nas to inwestycja w lepszą Polskę. Bankowość spółdzielcza w swojej istocie nie jest nastawiona na zysk. To przedsiębiorstwo, poddane kontroli społecznej, tworzące warunki do pracy i rozwoju wszystkich środowisk wokół. Dzieci są kluczowym elementem tych środowisk. Uczenie przedsiębiorczości, oszczędzania i spółdzielczości, to oczywisty krok do kreowania aktywności i uzyskania samodzielności finansowej. podkreśla Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku BPS.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. CSR) nie jest zjawiskiem przynależnym kapitalizmowi ostatnich 20 lat w Polsce. To tradycja bycia blisko ludzi mająca nawet 100 lat. W przypadku banków spółdzielczych i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, realizowana każdego dnia. Połączenie sił ma wygenerować - adekwatną do dzisiejszych potrzeb - formułę współdziałania dorosłych na rzecz dzieci.

***

O Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa od ponad 90 lat. Jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Ofiarnie i mądrze służy dzieciom - przede wszystkim tym wymagającym ratunku. Towarzystwo jest orędownikiem rozwoju dzieci, wychowania ich na ludzi wrażliwych na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną, zaangażowanych społecznie, przedsiębiorczych, pracowitych, tolerancyjnych, dobrze przygotowanych do życia w rodzinie i demokratycznym społeczeństwie.

Więcej na www.tpd.org.pl 

Bankowość spółdzielcza - historia bankowości spółdzielczej w Polsce sięga ponad 150 lat. Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa powstała, aby na zasadach samopomocy zintegrować wysiłki w walce z lichwą oraz utrzymać polski stan posiadania rodzimego kapitału. Ta misja jest poniekąd aktualna do dziś. Członkostwo w banku spółdzielczym zobowiązuje do współuczestniczenia w zarządzaniu i ponoszeniu odpowiedzialności za funkcjonowanie banku. Żelazne zasady bankowości spółdzielczej, to: solidarność (pomoc społecznościom lokalnym), regionalizacja (lokalne działanie), subsydiarność (wzajemne uzupełnianie potrzeb banków).

Więcej na: www.grupabps.pl, www.bankbps.pl 

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS. Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. to największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Tworzy je 365 banków spółdzielczych. To jest około 64% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju. Banki spółdzielcze obsługują klientów indywidualnych, mają bliskie relacje z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Więcej na: www.bankbps.pl

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

dostarczył:
netPR.pl