Pierwszy kwartał 2014: budownictwo wraca do gry

Pierwszy kwartał 2014: budownictwo wraca do gry

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło:InfoWire.pl

W pierwszym kwartale 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się o 5 procent więcej ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niż rok wcześniej, w pierwszym kw. 2013 roku wynika z opracowania wykonanego przez serwis eGospodarka.pl. Bezkonkurencyjnym liderem wzrostów okazał się sektor budowlany. W I kw. bieżącego roku instytucje publiczne ogłosiły bowiem o 17,10 procent więcej postępowań przetargowych na prace budowlane niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i o niemal 11 procent więcej niż w I kwartale roku 2012.

Dane opracowane przez serwis www.Przetargi.eGospodarka.pl wskazują, że w pierwszym kwartale roku 2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 39 tysięcy 454 ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o 1.899 więcej niż w analogicznym okresie roku 2013.

W I kw. 2014 wzrost liczby postępowań o udzielenie ZP względem analogicznego kwartału roku poprzedniego zanotowano we wszystkich trzech notowanych kategoriach: w zamówieniach na dostawy usług, zamówieniach na dostawy towarów oraz w zamówieniach na prace remontowo-budowlane. To właśnie te ostatnie czyli zamówienia na prace budowlane okazały się absolutnymi liderami wzrostów, bowiem w ciągu roku kwartalna liczba przetargów budowlanych wzrosła z 8 tys. 515 (1Q2013) do 9 tys. 971 (1Q2014) czyli o 17,10 procent. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat lepszy dla budowlanki pierwszy kwartał był tylko w roku 2010, wtedy jednak mieliśmy do czynienia z boomem inwestycyjnym związanym między innymi z Euro 2012. W dwóch pozostałych analizowanych kategoriach, czyli w dostawach usług oraz dostawach towarów przyrosty względem I kw. 2013 wyniosły odpowiednio 0,15 procent oraz 2,85 procent.

Coraz więcej przesłanek wskazuje, że spowolnienie w segmencie budowlanym zostało przełamane i mamy do czynienia z początkiem trendu wzrostowego. Na rosnącą koniunkturę w budownictwie wskazują zarówno dane GUS jak i informacje płynące z branży.

Wzrost poziomu inwestycji budowlanych może oznaczać powrót koniunktury, wiążący się ze wzrostem zatrudnienia w tym sektorze. Pośrednio na narastającą koniunkturę wskazują relatywnie dobre dane z rynku pracy, wskazujące na rosnące zatrudnienie, w tym w branży budowlanej.

W najbliższej przyszłości nie będzie można jeszcze mówić o powrocie wielkich inwestycji infrastrukturalnych, bo te znacząco ruszą dopiero w latach 2015-2016 wraz z uruchomieniem środków z nowego rozdania unijnego budżetu, jednak widać już wyraźnie koniec załamania, widocznego w publicznych inwestycjach budowlanych przez ostatnie dwa lata. Z bardzo wysokim prawdopodobieństwem rok 2014 będzie rokiem odwrócenia trendu spadkowego, a kolejne lata upłyną pod znakiem kolejnych dużych inwestycji.

Rynek pracy odżywa, gospodarka przyspiesza

W marcu bezrobocie wyniosło 13,5 proc. i okazało się niższe niż wcześniejsze szacunki resortu pracy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prognozowało wcześniej stopę marcowego bezrobocia na 13,6 proc.), było też o 0,4 pkt. proc. mniejsze niż w lutym. Rok wcześniej w marcu 2013 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,3 proc., o cały punkt procentowy więcej. To najszybszy spadek bezrobocia od 6 lat.

Jak podał GUS, w marcu 2014 roku zatrudnienie w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób wyniosło 5 mln 515,4 tysiąca osób, o 0,1 procenta więcej niż miesiąc wcześniej, w lutym 2014 i o 0,5 proc. więcej niż rok wcześniej, w marcu 2013.

W górę poszły również wynagrodzenia, które w marcu w relacji miesięcznej zwiększyły się o 4,2 proc., a w relacji rocznej o 4,8 procent.

Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 3,1 proc. w relacji rocznej. Spadła sprzedaż w sklepach niewyspecjalizowanych, mniejsza była sprzedaż żywności. Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD, odzieży i obuwia, farmaceutyków i kosmetyków.

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 5,4 proc. Spadek zanotowano w 12 z 34 działów przemysłu, wśród pozostałych 22 rosnących działów dominują te związane z eksportem. Bardzo dobre informacje płyną z sektora budowlanego. Według GUS w marcu 2014 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w relacji rocznej o 17,4 proc., wzrosty zanotowano we wszystkich jego działach, a największe we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co oznacza że po długim czasie spowolnienia firmy budowlane wychodzą na prostą.

W całym pierwszym kwartale produkcja wzrosła o 4,8 proc., w tym w przetwórstwie przemysłowym o 6,9 proc.

Gospodarka zaczyna przyspieszać, co szczególnie widać po spadku bezrobocia, wzroście zatrudnienia i zwiększaniu się płac. Przedsiębiorstwa zaczynają przyjmować nowych pracowników, a dotychczasowym - po długim okresie zastoju - zwiększać pensje. To dobrze wróży przyszłej dynamice PKB, bowiem za sporą jej część odpowiada konsumpcja indywidualna, a ta wynika bezpośrednio z siły nabywczej ludności. Bardzo dobra informacja to poprawiająca się koniunktura w budownictwie. Ożywienie w tym sektorze jest mocne i trwałe, trwająca ponad dwa lata zapaść wydaje się już ustępować mówi Beata Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. Dobra passa budownictwa będzie już niebawem wzmacniania środkami z kolejnych inwestycji publicznych z nowego unijnego budżetu. Tym razem jednak już prawdopodobnie realizacja państwowych inwestycji nie będzie dla firm niczym pocałunek śmierci, bowiem Sejm pracuje nad zmianami w Prawie Zamówień Publicznych, mającymi osłabić znaczenie kryterium najniższej ceny. To właśnie nadmierne stosowanie tego kryterium doprowadziło do lawiny bankructw przedsiębiorstw budowalnych wykonujących prace przy publicznych inwestycjach infrastrukturalnych dodaje Beata Szkodzin.

Budowlanka w czołówce wzrostów

Pierwszy kwartał bieżącego roku, jak już wspomniano, upłynął pod znakiem budownictwa. To właśnie przetargi na różnego rodzaju prace remontowo-budowlane znalazły się na czołowych pozycjach zestawienia zamówień o najwyższej dynamice rocznej. I tak, w I kw. 2014 roku najbardziej wzrosła liczba zamówień na roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (w I kw. 2014 o 41,35 proc. więcej niż rok wcześniej), roboty w zakresie różnych nawierzchni (+38,26 proc.), roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (+37,34 proc.), przygotowanie terenu pod budowę (+36,14 procent), roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (+34,46 procent), usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (+34,45 proc.), tynkowanie (+32,85 procent), roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (+32,09 proc.), roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (+29,44 proc.), roboty malarskie, roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, roboty rozbiórkowe, roboty drogowe, roboty w zakresie nawierzchni dróg, roboty instalacyjne w budynkach, roboty instalacyjne elektryczne, roboty w zakresie budowy dróg, usługi projektowania architektonicznego czy roboty w zakresie stolarki budowlanej.

* * * * * * * * * * * * *

O eGospodarka.pl
eGospodarka.pl (www.egospodarka.pl) to praktyczny poradnik Internetu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Serwis udostępnia m.in. bezpłatną bazę przetargów publicznych, oferty pracy w Polsce i za granicą, porady z prawa pracy, podatków i rachunkowości, komentarze gospodarcze i finansowe, kursy walut, bezpłatne wzory dokumentów i formularzy, aktualności ze świata IT oraz najnowsze raporty i prognozy. Przedsiębiorcy znajdą w serwisie eGospodarka.pl narzędzia porównawcze, wyszukiwarki i kalkulatory.

Misją serwisu jest dostarczanie praktycznych informacji i narzędzi oraz pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących zaistnienia firmy w Internecie. Najczęściej odwiedzane przez użytkowników są działy: Firma, Podatki, Prawo, Praca i Przetargi.

Według badania Megapanel w październiku 2013 roku serwis eGospodar

Źródło: eGospodarka.pl

dostarczył:
netPR.pl