Managerowie infrastruktury sportowej na Uczelni Łazarskiego

Managerowie infrastruktury sportowej na Uczelni Łazarskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

Dynamiczny rozwój infrastruktury sportowej w Polsce spowodował zapotrzebowanie na specjalistów w nowej dziedzinie - zarządzania infrastrukturą sportową.

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na ekspertów i specjalistów w dziedzinie zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Program studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego Zarządzanie Infrastrukturą Sportową jest ukierunkowany na kształcenie specjalistów, którzy będą mogli sprostać wyzwaniom prężnie rozwijającego się sektora sportowego i rekreacyjnego, a zarazem odpowiada na potrzeby właścicieli tych obiektów w zakresie wyspecjalizowanych kadr w obszarze zarządzania infrastrukturą sportową.

Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje możliwość poznania tajników zarządzania infrastrukturą sportową i know-how sukcesu komercyjnego obiektu sportowego w trakcie wykładów i warsztatów z wybitnymi ekspertami i uznanymi zarządcami. Program oprócz warsztatów i wykładów obejmują również wizyty studyjne najlepszych obiektów sportowych w Warszawie i okolicy.

- Nasze studia oferują swoim słuchaczom szeroki wachlarz wiedzy niezbędnej dla poznania wszelkich metod i technik efektywnego zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Unikalny program, realizowany przez najlepszych w naszym kraju ekspertów w tej dziedzinie, zagwarantuje uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności wszystkim tym, którzy, chcą osiągnąć sukces w branży mówi Grzegorz Gutkowski, kierownik studiów Zarządzanie Infrastrukturą Sportową.

Program studiów składa się z sześciu modułów tematycznych:

Zarządzanie strategiczne infrastrukturą sportową (strategia zarządzania w warunkach transformacji systemowej w Polsce, struktura własności infrastruktury sportowej w Polsce, zarządzanie strategiczne w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury sportowej, system kontroli zarządczej na przykładzie wybranego ośrodka sportowego, źródła pozyskiwania środków na budowę i utrzymanie infrastruktury sportowej)

Zarządzanie funkcjonalne w podmiotach sportowych (system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO na przykładzie wybranego obiektu sportowego, podstawy rachunkowości i finansów, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami)

Współczesne formy prawne stosowane w zarządzaniu infrastrukturą sportową w Polsce (zarządzanie ośrodkiem sportu zorganizowanym jako jednostka sektora finansów publicznych w formie jednostki budżetowej, zarządzanie ośrodkiem sportu zorganizowanym jako jednostka sektora finansów publicznych w formie samorządowego zakładu budżetowego, zarządzanie ośrodkiem sportu zorganizowanym jako spółka z o.o., przekształcenie jednostki sektora finansów publicznych w spółkę z o.o.)

Zarządzanie wybranymi obiektami sportowymi (wielofunkcyjny stadion sportowy, hala widowiskowo sportowa, kryta pływalnia, lodowisko, przystań żeglarska, wielofunkcyjne boisko sportowe)

Administrowanie nieruchomością (prowadzenie książki obiektu budowlanego, obowiązki stawiane przed administratorem nieruchomości wynikające z przepisów ppoż i bhp, eksploatacja nieruchomości, przeglądy techniczne i remonty, gospodarka nieruchomościami, zamówienia publiczne)

Komercjalizacja obiektu sportowego (organizacja imprez masowych, marketing sportu, reklama i promocja obiektu sportowego i imprez w nim się odbywających, sprzedaż usług sportowych, współpraca z klubami i związkami sportowymi)

Więcej informacji o kadrze oraz kierunku znajduje się tutaj:

http://ckp.lazarski.pl/studia-podyplomowe/akademia-menedzera/zarzadzanie-infrastruktura-sportowa/

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Espresso 77 Communications / martabarlak.com

infoWire.pl