EKO HESTIA SPA - nagroda dla najlepszych inicjatyw proekologicznych w polskich uzdrowiskach

EKO HESTIA SPA - nagroda dla najlepszych inicjatyw proekologicznych w polskich uzdrowiskach

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

ERGO Hestia podpisała list intencyjny ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych w Polsce. Ubezpieczyciel będzie wspierał najciekawsze proekologiczne inicjatywy członków Stowarzyszenia. Co roku przeznaczy na ten cel 100 tysięcy złotych.

W sopockim Grand Hotelu 20 maja przedstawiciele zarządów Grupy Ergo Hestia oraz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP podpisali list intencyjny w sprawie organizacji corocznego konkursu, skierowanego do polskich gmin uzdrowiskowych. Nagroda została nazwana ,,EKO HESTIA SPA". Był to jeden z punktów jubileuszowego XX Kongresu ESPA (Europejski Związek Uzdrowisk), zorganizowanego po raz pierwszy Polsce.

- ERGO Hestia to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeń, którego główna siedziba jest zlokalizowana w uzdrowisku, dlatego idea zrównoważonego rozwoju jest nam bliska od początku naszej działalności - podkreśla Piotr M. Śliwicki, Prezes Grupy ERGO Hestia. Nie tylko upowszechniamy postawy ekologiczne, ale sporo w nie inwestujemy. Właśnie zakończyliśmy etap projektowania i przystępujemy do budowy dużego parku w Sopocie pomiędzy główną siedzibą firmy i ERGO Areną. Będzie to miejsce wypoczynku z możliwością podziwiania sztuki, ponieważ zaprosiliśmy do współpracy ciekawych rzeźbiarzy. Jako pracodawca kładziemy duży nacisk na ekologiczny transport - wybudowaliśmy parking i szatnie z prysznicami dla rowerzystów, a osoby przyjeżdżające rowerem do pracy otrzymują nieodpłatny lunch w firmowym bistro. Zorganizowaliśmy carpooling, aby ograniczyć liczbę samochodów dowożących Hestian do pracy. Zbudowaliśmy ekoprzedszkole dla dzieci pracowników. Dlatego nagrodę EKO HESTIA SPA traktujemy jako promowanie postawy, promowanie najbardziej proekologicznych gmin uzdrowiskowych. Chcemy być bliżej tych inicjatyw i chcemy się wzajemnie inspirować. Do tych działań pozyskaliśmy godnego partnera - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, a w osobie dr. Jana Golby silnego sojusznika - dodał Piotr M. Śliwicki podczas krótkiego przemówienia.

Przyznawana co roku nagroda ,,EKO HESTIA SPA" będzie promować i popularyzować najbardziej skuteczne i nowatorskie działania oraz inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko. Wartość nagrody ,,EKO HESTIA SPA" to każdorazowo 100 tysięcy złotych. Ta kwota może zostać przeznaczona wyłącznie na dalsze działania proekologiczne na terenie nagrodzonej gminy. Pretendujące do nagrody samorządy będą musiały wcześniej zadeklarować i zaplanować, na co są gotowe przeznaczyć uzyskaną nagrodę.

Pierwsza nagroda zostanie przyznana w 2016r. za inwestycje i działania zakończone do końca 2015 roku.

Merytorycznym Partnerem Grupy ERGO Hestia w tym przedsięwzięciu będzie Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, które jest również członkiem międzynarodowej organizacji uzdrowiskowej ESPA i organizatorem XX jubileuszowego Kongresu ESPA w Sopocie.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Hestia SA

infoWire.pl