MAKRO pierwszą siecią handlową w Polsce z Certyfikatem MSC/ASC

MAKRO pierwszą siecią handlową w Polsce z Certyfikatem MSC/ASC

Dodano:   /  Zmieniono: 

Warszawa, 27 maja 2015 - MAKRO Cash & Carry jako pierwsza sieć handlowa w Polsce zdobyła certyfikat MSC/ASC w łańcuchu dostaw. Certyfikacja potwierdza wdrożenie przez MAKRO standardów w zakresie zrównoważonego rybołówstwa oraz stanowi dopełnienie założeń ,,Polityki Rybnej" wdrożonej dla całej Grupy METRO.

MAKRO Cash & Carry Polska wychodzi naprzeciw wymaganiom klientów oraz oczekiwaniom rynku, coraz bardziej świadomego wagi ochrony zasobów mórz i oceanów. Jako pierwsza sieć handlowa w Polsce otrzymało certyfikat MSC/ASC w łańcuchu dostaw. Zrównoważone rybołówstwo oznacza, iż ryby poławiane są w taki sposób, aby ich populacja mogła się odnowić, a sam połów nie zagraża innym gatunkowym. Dzięki temu możliwe jest zachowane różnorodności i bogactwa ekosystemu. Certyfikacja w zakresie zrównoważonego połowu i hodowli ryb jest zgodna z systematycznie wdrażanymi przez MAKRO założeniami ,,Polityki Rybnej" METRO GROUP.

Jesteśmy dumni, że MAKRO jako pierwsza sieć handlowa w Polsce zdobyła certyfikat MSC/ASC w łańcuchu dostaw. Jest to proces dedykowany naszemu kluczowemu klientowi, co pokazuje, iż jesteśmy bardzo elastyczni i potrafimy dostosować się do wymagań naszych klientów i zmieniającego się rynku. Dodatkowo certyfikacja w zakresie zrównoważonego połowu i hodowli ryb jest zgodna z założeniami ,,Polityki Rybnej" METRO GROUP - mówi David Antunes, Dyrektor Pionu Handlowego MAKRO.

MSC, niezależna, międzynarodowa organizacja pozarządowa, wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa. Ich celem jest promocja przyjaznych środowisku praktyk rybackich wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Standardy MSC i ASC stawiają konieczność przejścia certyfikacji nie tylko jednostek rybołówstwa i akwakultury, ale również zakładów przetwórczych, magazynów, hurtowni oraz każdego kolejnego etapu, gdzie produkty MSC i ASC są przetwarzane bądź dystrybuowane.

Niezwykle cieszy nas fakt, że MAKRO Cash & Carry jako pierwsza sieć handlowa w Polsce zdobyła certyfikat MSC w łańcuchu dostaw. To jasny sygnał dla uczestników rynku, że zapotrzebowanie na produkty rybne i owoce morza pochodzące zrównoważonych połowów rośnie, bo rosną również oczekiwania świadomych konsumentów - Anna Dębicka, Project Manager, MSC Polska.

Proces certyfikacji MAKRO został zakończony w marcu 2015 roku. Certyfikacja MSC dotyczy zrównoważonego połowu ryb z zasobów mórz i oceanów, natomiast certyfikacja ASC - zrównoważonej hodowli ryb. Proces dedykowany jest jednemu z kluczowych klientów sieci i obejmuje wybrany asortyment ryb mrożonych magazynowanych w halach MAKRO.

Certyfikat został przyznany na okres trzech lat. W tym czasie jednostka certyfikująca prowadzić będzie minimum coroczne audyty nadzoru, sprawdzające spełnienie restrykcyjnych wymogów standardów MSC i ASC m.in. zachowanie pełnej identyfikowalności i bilansu masy produktów MSC/ASC podczas wszystkich zachodzących procesów od przyjęcia do dostawy do klienta.

19 maja br. w restauracji THAISTY w Warszawie odbyło się spotkanie "Festiwal Samków", podczas którego zaprezentowane zostały unikalne nowości w asortymencie owoców morza w MAKRO. Podczas wydarzenia Pani Anna Dębicka, Project Manager, MSC Polska opowiedziała o certyfikacji:


dostarczył infoWire.pl
Źródło: MAKRO Cash & Carry Polska

infoWire.pl