Program PolSEFF - alternatywne źródła dofinansowania inwestycji z ekologią w tle

Program PolSEFF - alternatywne źródła dofinansowania inwestycji z ekologią w tle

Dodano:   /  Zmieniono: 

Druga połowa roku 2013 to już ostatnie konkursy z kończącego się budżetu funduszy unijnych na lata 2007 2013. Niewielkie są również szanse na uruchomienie konkursów z nowej perspektywy 2014-2020 już w pierwszym roku jej obowiązywania, a z pewnością nie w pierwszym półroczu 2014. Jednak cały czas są i w najbliższych miesiącach nadal będą dostępne środki z alternatywnego programu: PolSEFF. Warto dowiedzieć się o nim więcej. W szczególności, gdy planowana inwestycja wiąże się nie tylko z innowacyjnością, ale również ze wzrostem np. energooszczędności czyli z ekologią w tle.

Program PolSEFF

PolSEFF (PolishSustainableEnergyFinancingFacility) to program finansowany z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju będący częścią szerszego projektu Unii Europejskiej i skierowany do przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej. Budżet w ramach PolSEFFu wynosi aż 180 mln euro!

Celem programu skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników jest wspieranie rozwoju zrównoważonej energii. Dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycje w zakup nowych urządzeń i technologii, a także modernizację budynków, które będą prowadzić do zwiększenia efektywności energetycznej lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach programu PolSEFF finansowanie, a tym samym Premię inwestycyjną, uzyskać mogą bardzo różne projekty. W ostatnim czasie wsparcie pozyskano m.in. na projekty takie jak:

- unowocześnienie parku maszynowego poprzez zastąpienie wysłużonych maszyn drukarskich nowymi,

- wymiana przestarzałej tokarki na nową, dzięki której zwiększono o 10% moce produkcyjne oraz zmniejszono poziom zużycia energii o 22%,

- instalacja pomp ciepła, usprawniających system ogrzewania powierzchni biurowej i magazynowej,

- wymiana sieczkarni do koszenia kukurydzy w gospodarstwie rolnym,

- termoizolacja budynku.

Charakterystycznym dla przedsięwzięć finansowanych w ramach programu PolSEFF jest to, iż korzyści dla beneficjenta nie wynikają jedynie z premii inwestycyjnej, lecz również z efektów samej inwestycji tj.:

- Wzrost jakości produkowanych produktów lub usług.

- Podniesienie konkurencyjności firmy.

- Wzrost rentowności produkcji.

- Redukcja kosztów produkcji.

- Modernizacja parku maszynowego.

Gorąco zachęcamy do korzystania z przedstawionego programu, ponieważ może stać się pierwszym krokiem do biznesowego sukcesu związanego z wdrażaniem koncepcji proekologicznych.

AMD Consulting Group S.A. jako firma doradcza z wieloletnim doświadczeniem związanym z pozyskiwaniem wsparcia na projekty inwestycyjne, zdecydowanie doradza rozpoczęcie prac nad wnioskami możliwie najszybciej. Do chwili obecnej prawie 1000 projektów zostało już zrealizowanych, a około 300 kolejnych jest w trakcie realizacji. Biorąc pod uwagę szybki proces weryfikacji wniosków (do 6 tygodni) , a także coraz większe zainteresowanie programem, może okazać się, że dostępna alokacja zostanie dość szybko wykorzystana. Dodatkowo, profesjonalne przygotowanie dokumentacji przez doświadczonych specjalistów zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania.

Więcej informacji o programie PolSEFF i innych programach prośrodowiskowych można znaleźć w najnowszym numerze magazynu Fundusze Europejskie w dodatku: Poradnik Beneficjenta, który powstał we współpracy z firmą ADM Consulting Group S.A.

Informacje o firmie:

ADM Consulting Group S.A. to firma świadcząca wysokospecjalistyczne usługi doradcze dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych. Spółka specjalizuje się: w doradztwie w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji rozwojowych (w szczególności dotacji unijnych), doradztwie strategicznym, fuzjach i przejęciach (M&A) oraz szkoleniach biznesowych.

Od 2007 roku ADM Consulting Group pozyskała finansowanie dla blisko 590 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł.

Źródło: ADM Consulting Group

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także