Nestlé popularyzuje ekopodejście wśród swoich pracowników i kontrahentów. Nowa Polityka Środowiskowa Nestlé

Nestlé popularyzuje ekopodejście wśród swoich pracowników i kontrahentów. Nowa Polityka Środowiskowa Nestlé

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

Nestlé S.A. wyznaczyło 9 obszarów odpowiedzialnego postępowania firmy oraz jej dostawców i kontrahentów wobec środowiska. Zobowiązania w każdym z nich szczegółowo określa nowo wydana Polityka Środowiskowa Nestlé (The Nestlé Policy on Environmental Sustainability). Stosowanie się do jej dotychczasowych zasad pozwoliło firmie w latach 2002 2012 zredukować pobór wody o 53%, zużycie energii o 38% i bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych o 50% w przeliczeniu na tonę produktu[1].

To już czwarta edycja Polityki Środowiskowej Nestlé. W dokumencie określono zasady postępowania pracowników Nestlé oraz dostawców i kontrahentów firmy na wszystkich etapach cyklu życia produktu. Aktualne jego wydanie zyskało bardziej szczegółową niż dotychczas formę i przejrzysty podział na 9 obszarów aktywności firmy: Badania i rozwój, Pozyskiwanie surowców, Produkcja, Opakowania, Logistyka, Komunikacja z konsumentem, Komunikacja wewnętrzna, Zasoby ludzkie, Regulacje prawne[2]. Polityka obowiązuje we wszystkich jednostkach Nestlé na świecie.

Mamy coraz bardziej ograniczone zasoby wodne i zmniejszającą się bioróżnorodność. Dodatkowe wyzwanie stanowią też postępujące zmiany klimatyczne, które wpływają przede wszystkim na uprawę roślin np. zagrożenie deficytem surowców ze względu na susze czy zmniejszenie populacji pszczół. W związku z tym działania firm w zakresie ochrony środowiska są niezwykle ważne. Wiążą się nie tylko z nieustannym wprowadzaniem unowocześnień w fabrykach, by redukować np. emisję CO2 czy pobór wody, ale też z dzieleniem się wiedzą na ten temat z konsumentami mówi Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w Nestlé Polska S.A.

Produkty i opakowania

W Polityce opisano zasady produkcji wyrobów spożywczych z uwzględnieniem stałej redukcji wpływu na środowisko naturalne. Są one spójne z Systemem Zarządzania Środowiskowego Nestlé (NEMS), opracowanym na podstawie międzynarodowej normy ISO 14001.

Zgodnie z Polityką cały cykl produkcyjny jest nieustannie poddawany monitoringowi i ewaluacji w celu optymalizacji zużycia energii i poboru wody, minimalizacji powstawiania odpadów oraz kontroli i badania emisji m.in. gazów cieplarnianych. Dokument określa także podejście firmy do opakowań, istotnych m.in. ze względu na to, że chronią żywność i zapobiegają jej marnowaniu. Do ich produkcji Nestlé wykorzystuje materiały pochodzące z odnawialnych zasobów zarządzanych w sposób zrównoważony. Firma dąży też do optymalizowania wagi opakowań.

Dostawcy i logistyka

W nowej Polityce opisano 4 programy Nestlé[3] skierowane do rolników, dostarczających warzywa i owoce na potrzeby produkcji wyrobów firmy. W oparciu o nie Nestlé wspiera swoich dostawców w uprawie surowców z poszanowaniem środowiska naturalnego. Przedstawiciele firmy propagują zrównoważone rolnictwo, dostarczając rolnikom wiedzę i wsparcie techniczne oraz dzieląc się dobrymi praktykami. W celu zachowania najwyższych standardów uprawy, firma organizuje też niezależne audyty. Troska Nestlé o środowisko przejawia się również w podejściu do transportu surowców i produktów. Logistyka w firmie jest oparta na zoptymalizowanej sieci dystrybucji: wybieraniu najkrótszych tras i stosowaniu zastępczego transportu tam, gdzie jest to możliwe np. statków. Dodatkowo firma szkoli kierowców z zakresu bezpiecznej jazdy i eko-drivingu.

Komunikacja z konsumentami

Zgodnie z Polityką Nestlé firma stara się na bieżąco informować konsumentów o wszystkich ważnych dla środowiska innowacjach, które wdrożyła. Dzięki temu mogą oni dokonywać świadomych wyborów podczas zakupu produktów. Ponadto firma inicjuje i tworzy dobre praktyki oraz uczestniczy w wyznaczaniu standardów prośrodowiskowych we współpracy z rządami, autorytetami publicznymi czy organizacjami pozarządowymi.

Komunikacja z pracownikami

W ramach Nestlé Continuous Excellence[4] firma popularyzuje wiedzę o ekologii i promuje prośrodowiskowe aktywności wśród swojego zespołu oraz społeczności lokalnych. Tworzy też kulturę pracy, propagującą dbałość o ochronę środowiska przy okazji wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Dodatkowo Nestlé angażuje się w szereg ekologicznych inicjatyw, jak Światowy Dzień Ochrony Środowiska czy Dzień Ziemi.

Środowisko naturalne należy do zasadniczych obszarów strategii odpowiedzialnego biznesu Nestlé. Zaangażowanie firmy w tym zakresie doceniane jest na arenie międzynarodowej. W 2012 Nestlé zajęło pierwsze miejsce wśród firm spożywczych na świecie pod względem zaangażowania na rzecz ograniczania zmian klimatycznych w rankingu przygotowanym przez pozarządową organizację Carbon Disclosure Project. Firma osiągnęła najwyższy możliwy wynik 100 punktów pod względem skuteczności działań na rzecz ograniczania zmian klimatycznych, w tym redukcji emisji CO2.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk Nestlé w Polsce jest dostępnych na www.nestle.pl oraz w Raporcie społecznym. Natomiast o zaangażowaniu Nestlé na świecie można przeczytać na www.nestle.com.

***

Notka edytorska

Nestlé w Polsce jest wiodącą firmą w obszarze żywienia, zdrowia i dobrego samopoczucia z portfolio ponad 1500 produktów i 90 marek, w tym m.in.: NESCAFE, WINIARY, GERBER, PRINCESSA, KIT KAT, LION, NESQUIK, NAŁĘCZOWIANKA, MANHATTAN oraz PURINA. Nestlé działa na polskim rynku od 20 lat. Firma zatrudnia aktualnie 5100 pracowników w 9 lokalizacjach. W 2012 roku sprzedaż Nestlé osiągnęła 3,5 mld zł.

 

[1] Dane dotyczą wyników osiągniętych przez wszystkie spółki Nestlé na świecie.

[2]Research and development, Sourcing of raw materials, Manufacturing, Packaging, Distribution, Marketing&Consumer communication, Corporate communication, Human Resources, Regulation.

[3] Program Odpowiedzialnego Pozyskiwania Surowców, Program Identyfikowalności Surowców w Odpowiedzialnym ich Pozyskiwaniu, Program Bezpośredniego Zakupu Surowców od Rolników, Program Zrównoważonego Rolnictwa.

[4] System ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach działalności Nestlé.

Źródło: Nestlé Polska S.A.

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także