Rola ICT w szkolnictwie - nowy raport firmy Ericsson

Rola ICT w szkolnictwie - nowy raport firmy Ericsson

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl
  • Szkoły średnie we Wschodniej Afryce były gospodarzami rocznego badania mającego na celu zrozumienie, jak infrastruktura i wsparcie szkoleniowe w zakresie teleinformatyki (Information and Communications Technology - ICT) mogłoby udoskonalić szkolnictwo
  • W ciągu jednego roku nauczyciele zgłosili znaczącą poprawę, jeżeli chodzi o umiejętności i komfort korzystania z ICT do celów edukacyjnych
  • Badanie wprowadza zalecenia dotyczące kluczowych obszarów interwencji dla skutecznej i zrównoważonej integracji ICT w szkołach dla potrzeb poprawy wyników uczenia się.

Wspólne badanie przez działanie (collaborative action research - CAR) sfinansowane przez firmę Ericsson i zarządzane niezależnie przez zespół multidyscyplinarnych ekspertów z Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia, Columbia University Teachers College, Uniwersytetu Nairobi w Kenii oraz Uniwersytetu Kampala w Ugandzie pozwoliło stwierdzić znaczący potencjał w zakresie usprawnienia procesów nauczania i uczenia się przy użyciu narzędzi teleinformatycznych. W szczególności, takie wnioski są uzyskiwane wyłącznie wtedy, gdy narzędzia te są odpowiednio zaprojektowane i zapewnione jest właściwe wsparcie dotyczące infrastruktury i ciągłego rozwoju zawodowego dla nauczycieli.

Badacze pracowali przez jeden rok nad zrozumieniem skutków, możliwości i wyzwań związanych z integracją ICT w szkołach oraz z procedurami nauczania. W tym celu, kadra uniwersytecka i nauczyciele blisko współpracowali ze sobą przez okres jednego roku w czterech wiejskich szkołach w Kenii i Ugandzie.

Przeprowadzone wywiady, warsztaty szkoleniowe, badania ankietowe i obserwacje wskazują na znaczącą poprawę w nauczaniu i uczeniu się, gdy narzędzia oraz zasoby ICT są dobrze zaprojektowane z uwzględnieniem infrastruktury i środowiska szkoły, oraz gdy nauczyciele mają zapewnione ciągłe szkolenie i rozwój zawodowy w zakresie optymalizacji tych zasobów w swoich klasach.

Wyniki badania wskazują, że w ciągu roku kierowane użytkowanie, szkolenia i warsztaty związane z rozwojem zawodowym pozwoliły zapewnić istotne wsparcie dla nauczycieli koncentrujących się nad wykorzystaniem ICT w swoich klasach. Nastąpił znaczący wzrost zgłaszanych przez nauczycieli umiejętności i komfortu korzystania z ICT do celów edukacyjnych, jak również obserwowanego wykorzystania ICT w swoich klasach. Przykładowo, podczas gdy na początku projektu tylko 21% nauczycieli uważało się za zaawansowanych użytkowników ICT pod koniec odsetek ten wzrósł do 45%. W toku projektu zaobserwowano również 18% wzrost odnośnie zgłaszanego wykorzystania ICT w salach lekcyjnych.

 Badacze zestawili zalecenia w kilku kategoriach, obejmujące: 

  • Infrastrukturę fizyczną, politykę otwartego dostępu do sprzętu, gniazdka elektryczne we wszystkich salach lekcyjnych oraz bezpieczeństwo;
  • Infrastrukturę ICT, gdzie do podstawowych potrzeb należą sieci Wi-Fi, odpowiedni czas emisji oraz komputery i projektory;
  • Wzrost umiejętności pedagogicznych i wiedzy nauczycieli wraz z podstawowym szkoleniem ICT, gdzie rozwój zawodowy powinien być ułatwiony między innymi poprzez partnerstwa z lokalnymi uniwersytetami lub organizacjami pozarządowymi;
  • Zasoby nauczania i uczenia się typu open source, włączając wykorzystanie biblioteki zasobów online programu Connect To Learn i zwiększenie dostępności lokalnie istotnych zasobów online;
  • Uczestnictwo i wiedza studentów w zakresie ICT, zachęcające nauczycieli do przydzielania projektów badawczych online i projektów komputerowych; oraz
  • Wdrażanie partnerstw publiczno-prywatnych, nakłanianie wszystkich jednostek do zatrudniania lokalnych konsultantów zapewniających ciągłe wsparcie dla administratorów i nauczycieli, a także tworzenie partnerstw z lokalnymi decydentami i liderami branży telekomunikacyjnej dla potrzeb instytucjonalizacji integracji ICT na wszystkich poziomach kształcenia.

Profesor Jeffrey Sachs, dyrektor Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia i doradca specjalny Sekretarza Generalnego ONZ, powiedział: Edukacja znajduje się w samym sercu rozwoju ekonomicznego i stanowi klucz do rozwiązania problemu ubóstwa. W dzisiejszej gospodarce światowej sukces każdego narodu zależy od wykształcenia ludzi, przez co ICT będzie w coraz większym stopniu znajdować się w centrum procesu edukacji. ICT oferuje nowe i kreatywne sposoby łączenia doświadczenia na sali lekcyjnej, nauki w domu, globalnego zasięgu oraz możliwości łączenia się studentów i nauczycieli z rozbudowywaną siecią nauki online obecnie dostępną na całym świecie. Wszystkie sale lekcyjne, od szkół podstawowych do szkolnictwa wyższego, ulegną dramatycznej, ekscytującej i wzbogacającej transformacji. 

 Efektywna integracja technologii z procedurami dydaktycznymi w ubogich w zasoby środowiskach wymaga powiązania ze sobą wielu kluczowych elementów dla umożliwienia ICT realizacji swojego wielkiego potencjału w zakresie poprawy wyników w nauce u studentów  kontynuował Sachs.  Niezawodna łączność, stałe doprowadzenie energii oraz szkolenie dla nauczycieli znajdują się wśród kluczowych elementów umożliwiających start. Opracowywanie nowych programów nauczania łączących naukę w trybie online i w klasie stanowi kolejny wysoki priorytet. Dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom i dynamicznemu partnerstwu ze światowymi liderami branży telekomunikacyjnej, wielkie i porywające możliwości są w zasięgu ręki. 

Elaine Weidman-Grunewald, wiceprezes firmy Ericsson i szefowa działu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (Sustainability and Corporate Responsibility) powiedziała:  Świat, gdzie wszystkie dziewczęta i chłopcy posiadają dostęp do edukacji na poziomie średnim, a wszyscy nauczyciele i studenci są podłączeni do zasobów wiedzy o odpowiedniej jakości poprzez łącza internetowe stanowi wizję, na której stworzono bibliotekę programu Connect To Learn. W XXI wieku, mobilna łączność szerokopasmowa oznacza, że dostęp do edukacji o wysokiej jakości nie powinien już stanowić przeszkody  w coraz większym stopniu możemy zaspokajać to fundamentalne prawo ludzkie. 

ICT w badaniu wpływu na edukację opracowano, przyjęto i oddano w zarządzanie zespołowi programu Connect To Learn, opartemu na Instytucie Ziemi na Uniwersytecie Columbia i Millennium Promise. Badanie zostało przeprowadzone przy finansowaniu i wsparciu technicznym firmy Ericsson.

Cały raport - ICT in Education

Film z komentarzem do raportu

Więcej o Connect to Learn

 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zróżnoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzystają ponad 2 miliardy abonentów.

Działamy w 180 krajach i zatrudniamy przeszło 100 000 pracowników. Forma Ericsson założona w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Źródło: Ericsson Sp. z o.o.

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także