Polisy strukturyzowane Warty dobrą inwestycją

Polisy strukturyzowane Warty dobrą inwestycją

Dodano:   /  Zmieniono: 

Polisy strukturyzowane opracowane przez ekspertów TUnŻ Warta  spełniają oczekiwania klientów. W 2013 r. większości klientów pozwoliły osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji. Pozostałych uchroniły przed utratą kapitału.

Aż 11 z 15 polis strukturyzowanych, które zakończyły się w 2013 r. dało zarobić klientom Warty. To oznacza, że ponad 70% produktów osiągnęło dodatnią  stopę zwrotu. Dla porównania, z podsumowania Analiz Online wynika, że dla całego rynku polis strukturyzowanych wskaźnik ten wyniósł 60%. Polisy strukturyzowane wybrane przez klientów Warty osiągnęły przeciętną roczną stopę zwrotu na poziomie 3,9% proc rocznie. To również lepszy wynik niż przeciętna rynkowa, która wyniosła 2,5%. 

Wysokie zyski

Nie przypadkowo jeden z produktów Warty, był drugim na rynku w zestawieniu Analiz Online pod względem rentowności. Polisa strukturyzowana Liderzy Biznesu, przyniosła 13,59% rocznego zwrotu, co oznacza 27,17% w całym dwuletnim okresie obowiązywania umowy.

- O sukcesie tego produktu zdecydowała selekcja spółek w koszyku. Wybraliśmy 20 dużych, fundamentalnie silnych spółek pochodzących z USA, Europy i Japonii z przewagą spółek amerykańskich. W  największym stopniu reprezentowane były sektory dóbr konsumenckich, przemysłowych oraz usług IT. Maksymalna możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu była na poziomie 30%. O prawidłowej selekcji spółek świadczy to,  że 16 spośród 20 z nich osiągnęło stopę zwrotu większa niż maksymalne 30% uwzględniane przy kalkulacji stopy zwrotu z produktu - mówi Łukasz Lenarczyk, Dealer w Departamencie Zarządzania Aktywami  TUnŻ Warta.

Powody do zadowolenia mieli też klienci, którzy wybrali 3,5 letnie ubezpieczenie Koszyk Zysków. Przyniosło ono w tym okresie niemal 32% zwrotu z kapitału, co oznacza 9,14% rocznej stopy zwrotu.

- W tym przypadku również kluczem do sukcesu była szeroka dywersyfikacja oraz staranny dobór spółek do koszyka głównie z sektora żywność i napoje. Wartość koszyka rosła systematycznie od początku do końca trwania funduszu. Spośród 27 spółek z koszyka aż 26 zanotowało w okresie ubezpieczenia dodatnią stopę zwrotu, niektóre nawet przekraczającą 100%! wyjaśnia Łukasz Lenarczyk. 

Gwarancja bezpieczeństwa

W przypadku czterech polis klienci skorzystali z ich funkcji ochrony kapitału. Wypłatę zainwestowanych środków otrzymali na przykład ci, którzy wybrali sześcioletnie umowy w których zyski zależały od sytuacji na rynku nieruchomości (Nieruchomości 1 i 2).

- W 2007 r. nikt nie przewidywał takiej sytuacji, jaką obserwowaliśmy w kolejnych latach, czyli fali kryzysu i dekoniunktury na rynku nieruchomości. Gdyby nie unikalna konstrukcja polisy, przy bezpośredniej inwestycji w takie same aktywa, na jakich oparte były nasze produkty, klienci ponieśliby  straty w wysokości nawet powyżej 45% posiadanego kapitału.  Nasz produkt spełnił w tym momencie jedną ze swoich kluczowych funkcji - zapewnił ochronę kapitału mówi Tomasz Miedziński, Dyrektor Departamentu Zarzadzania Aktywami w Warcie.

Unikalność produktów strukturyzowanych polega na tym, że korzystając z nich można osiągnąć wysokie stopy zwrotu, a jednocześnie mieć pewność, że nie straci się na takiej inwestycji.  Jest to więc oferta dla osób, które chcą osiągnąć wyższe stopy zwrotu niż osiągane obecnie np. na lokatach bankowych, a jednocześnie nie chcą same analizować rynku finansowego i kapitałowego, żeby wybrać odpowiednią inwestycję.

- Jak widać z powyższych przykładów eksperci  Warty dokonują lepszych wyborów niż ich koledzy z rynku. Dobrze przewidują trendy rynkowe, wybierają odpowiednie spółki i rynki, w efekcie klienci mogą liczyć na zyski. Jednocześnie, odpowiednio zabezpieczają naszych klientów przed utratą kapitału. W obecnych warunkach rynkowych, przy utrzymujących się niskich stopach procentowych, tego typu produkty powinny cieszyć się zainteresowaniem klientów mówi Monika Woźniak-Wołek, Dyrektor Departamentu Bancassurance w Warcie.

Źródło: Grupa WARTA

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także