103 mln złotych inwestycji Dalkii Warszawa w 2014 r.

103 mln złotych inwestycji Dalkii Warszawa w 2014 r.

Dodano:   /  Zmieniono: 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej, wymiana węzłów grupowych na indywidualne oraz rozpoczęcie projektu ,,Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej" to najważniejsze inwestycje Dalki Warszawa w 2014 r. Firma przeznaczyła na nie 103,4 mln złotych, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

W ramach prac prowadzonych w 2014 roku Dalkia Warszawa położyła główny nacisk na zwiększanie zasięgu sieci ciepłowniczej, pozwalające na podłączenie do niej kolejnych mieszkańców, oraz modernizację poszczególnych jej elementów. Efektem inwestycji jest 20,5 km nowych ciepłociągów, 43 węzły i 124 moduły ciepłej wody. Spółka kontynuuje również prowadzony od dwóch lat program wymiany węzłów grupowych na indywidualne, który ma na celu poprawę efektywności pracy sieci. Dzięki tej wymianie zwiększy się komfort mieszkańców Warszawy - poprzez wybudowanie indywidualnych węzłów odbiorcy będą mogli prowadzić własną gospodarkę cieplną budynku i uzyskują możliwość korzystania również z ciepłej wody, co nie było możliwe w przypadku węzłów grupowych.  W tym roku wykonano 134 węzły i 4,9 km sieci. Dodatkowo Dalkia Warszawa zmodernizowała 297 węzłów i ponad 27 km ciepłociągów, ograniczając straty ciepła na przesyle. W efekcie prowadzonych prac, z taniego i bezpiecznego ciepła sieciowego może korzystać w Warszawie około 19 tysięcy obiektów, co pokrywa 80 procent zapotrzebowania stolicy.

Spółka znacząco zwiększyła swoje zaangażowanie finansowe w prace inwestycyjne i modernizacyjne. Asygnowała na ten cel ponad 103 mln złotych, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim, w którym wydano 45,5 mln złotych. Łączna wartość inwestycji zaangażowanych, czyli zakontraktowanych z dostawcami lub zleconych wewnątrz firmy, wynosi 140 mln złotych.

W tym roku Dalkia Warszawa rozpoczęła również projekt budowy Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej. Ma on na celu wsparcie i optymalizację procesów decyzyjnych związanych z funkcjonowaniem sieci poprzez wyposażenie jej w infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu ciepła oraz zintegrowanego i zdalnego zarządzania nią. Efektem działania tych rozwiązań będzie minimalizacja strat ciepła, oraz - w dalszej kolejności - redukcja emisji dwutlenku węgla. Projekt ma charakter pionierski z uwagi na skalę i kompleksowość, ponieważ Warszawska Sieć Ciepłownicza to największy tego typu system w całej Unii Europejskiej.

- Dalkia Warszawa konsekwentnie prowadzi prace zmierzające do rozbudowy oraz polepszenia efektywności miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki naszym pracom warszawiacy mogą cieszyć się tanim i bezpiecznym ciepłem. Kolejne inwestycje stanowią również realizację naszych zobowiązań podjętych przy przejęciu Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - mówi Jacky Lacombe, prezes Dalkii Warszawa.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Dalkia

infoWire.pl

Czytaj także