TAURON bliżej świata nauki

TAURON bliżej świata nauki

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

TAURON Polska Energia podpisał 5 listopada z Politechniką Śląską w Gliwicach umowę ramową ustalającą zasady współpracy dotyczącą działań edukacyjnych, naukowych, badawczo-rozwojowych i doradczych.

Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego uczelni oraz potencjału i pozycji spółek Grupy TAURON we wspólnych działaniach.

- Przemysł nie może działać w oderwaniu od nauki, ta zasada działa także w drugą stronę. Grupa TAURON, aby rozwijać się, potrzebuje świeżego spojrzenia i wsparcia ze strony środowiska akademickiego, które kształci potencjalnych przyszłych pracowników oraz klientów firmy. Jednocześnie nasze spółki dysponują dużym doświadczeniem oraz wiedzą praktyczną, która zarówno dla studentów, jak i pracowników naukowych jest nie do przecenienia. W celu wykorzystania tego potencjału postanowiliśmy zacieśnić współpracę pomiędzy TAURONEM a Politechniką Śląską. Ta synergia z pewnością zaowocuje licznymi projektami i inicjatywami, z których długofalowe korzyści czerpać będą nie tylko oba podmioty, ale również polski sektor energetyczny - mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

- Współdziałanie świata nauki i przemysłu odgrywa obecnie coraz ważniejszą rolę. Żadna szkoła wyższa - a zwłaszcza uczelnia techniczna - nie może sprawnie funkcjonować bez ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami. To dzięki tej współpracy możliwy jest dynamiczny rozwój nauki oraz kształcenie dostosowane do zmieniającej się gospodarki i warunków na rynku pracy. Jestem przekonany, że dzięki bliskiej współpracy z Grupą TAURON będziemy mogli zrealizować wiele wspólnych projektów naukowych, badawczo-rozwojowych czy edukacyjnych, które przyniosą korzyść zarówno firmie, jak i studentom i pracownikom naszej uczelni - mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik.

W ramach umowy strony przewidziały m.in. organizację praktyk i staży studenckich w spółkach należących do Grupy TAURON, współdziałanie w zakresie pozyskiwania funduszy na prowadzenie wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw badawczo-innowacyjnych, organizację studiów podyplomowych dla pracowników TAURONA oraz realizację tematów badawczych w formie prac dyplomowych i naukowych.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: TAURON Polska Energia SA

infoWire.pl

Czytaj także